Het verhuizen van een volledige bibliotheek lijkt op het eerste zicht misschien kinderspel te zijn, maar de praktijk leert je waarschijnlijk al snel iets helemaal anders. Er zijn dan ook verschillende aspecten waar je bij het verhuizen van een bibliotheek altijd rekening mee dient te houden. In eerste instantie zijn er bijvoorbeeld het aantal boeken. Een bibliotheek beschikt vaak over een enorme collectie aan boeken die stuk voor stuk op een bepaalde plaats in de rekken moeten worden geplaatst. Omwille van deze reden vergt een bibliotheekverhuizing in de praktijk dan ook altijd een grondig en vaak ook langdurige voorbereiding. Wil jij er graag voor zorgen dat er helemaal niets aan het toeval over wordt gelaten en jouw bibliotheekverhuizing met andere woorden op de meest optimale wijze kan worden voltrokken? In dat geval is het meer dan de moeite waard om rekening te houden met de informatie welke is terug te vinden op deze pagina!

Bibliotheekverhuizing zelf doen of uitbesteden?

Op het ogenblik dat er een bibliotheekverhuizing dient plaats te vinden beschik je eigenlijk over twee verschillende opties. In eerste instantie kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om zelf de verhuizing voor je rekening te nemen, maar daarnaast is het ook een mogelijkheid om er voor te kiezen om dit uit te besteden aan een gespecialiseerd verhuisbedrijf. Je hoort het goed, er zijn op de markt tal van verschillende verhuisbedrijven actief die over een aanzienlijke ervaring beschikken op vlak van bibliotheekverhuizing. Zij weten dan ook precies hoe ze hiervoor te werk moeten gaan en waar de mogelijke pijnpunten liggen. Anderzijds moet het ook gezegd dat kiezen voor een bibliotheekverhuizing die wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde partij natuurlijk ook steeds de nodige (extra) kosten met zich meebrengt.

 

Of je nu uiteindelijk de keuze zal maken om je bibliotheekverhuizing zelf te doen of je deze gaat uitbesteden aan een gespecialiseerd verhuisbedrijf is in de praktijk altijd afhankelijk van de tijd die je zelf beschikbaar hebt evenals het budget dat voor handen is. In het bijzonder wanneer het gaat om een omvangrijke bibliotheek is de kans namelijk bijzonder groot dat er een beroep gedaan zal moeten worden op verschillende (professionele) verhuizers. Dit zorgt er voor dat je per uur rekening dient te houden met een aardig prijskaartje. Tracht voor jezelf tot slot ook altijd een raming te maken van het aantal dagen dat de bibliotheekverhuizing in totaal in beslag zal nemen. Zo kan je, je hier zowel praktisch als financieel op instellen.

De belangrijkste eigenschappen van een bibliotheekverhuizing

Op het ogenblik dat er een verhuizing van een volledige bibliotheek dient te gebeuren is het altijd van belang om rekening te houden met  verschillende, specifieke aandachtspunten. Met welke factoren je exact rekening zal moeten houden is altijd afhankelijk van het feit of je er voor kiest om de verhuizing zelf te doen of je deze gaat uitbesteden aan een gespecialiseerde partij. In ieder geval doe je er steeds goed aan om rekening te houden met de volgende punten:

Zorg voor een optimale structuur tijdens je bibliotheekverhuizing

In eerste instantie geldt voor een bibliotheekverhuizing misschien nog wel meer dan voor eender welke andere verhuizing dat je er goed aan doet om zo gestructureerd mogelijk te werken. Elk boek beschikt natuurlijk over diens eigen plaats op de plank en deze wil je graag ook overnemen op de nieuwe locatie. Er voor kiezen om een beroep te doen op een gespecialiseerde bibliotheekverhuizer zorgt er voor dat je er steeds op kan rekenen dat je boeken precies op die plaats worden teruggezet waar je ze in eerste instantie op het oude adres ook al had staan. Het spreekt voor zich dat jouw bibliotheekverhuizing op deze manier pas echt op de meest optimale wijze kan worden uitgevoerd.

Een goede bibliotheekverhuizing kent een snel verloop

Eveneens kenmerkend voor een goede bibliotheekverhuizing is dat ze binnen een korte termijn kan worden uitgevoerd. De bibliotheek zal tijdens de verhuizing immers tijdelijk moeten worden gesloten met alle (financiële) gevolgen van dien. In principe is het in de praktijk mogelijk om er voor te kiezen om een gespecialiseerde bibliotheekverhuizer in te huren die bijvoorbeeld deels kan werken na sluitingstijd en in het weekend. Echter spreekt het voor zich dat dit extra kosten met zich meebrengt waar geen enkele bibliotheek in de praktijk op zit te wachten.

Een verhuizing met respect voor de boeken

Tot slot dient er tijdens een bibliotheekverhuizing als vanzelfsprekend ook op een respectvolle manier te worden omgegaan met de boeken. Dit betekent concreet dat de juiste hulpmiddelen zijn vereist en bovendien moeten de boeken ook op een correcte manier worden ingepakt. De kratten mogen bovendien ook niet te zwaar worden ingeladen en het moet mogelijk zijn voor de verhuizers om de boeken op en af een trap te dragen zonder dat ze daarbij verschillende keren door hun rug gaan. Ook tijdens het transport van de boeken dienen finaal uiteraard de nodige voorzorgsmaatregelen te worden getroffen zodat ze niet worden beschadigd.

Waarom een bibliotheekverhuizing uitbesteden?

Ondanks het feit dat je er in principe perfect voor zou kunnen kiezen om je bibliotheekverhuizing zelf te doen moet het gezegd dat er in de praktijk toch doorgaans wordt gekozen voor een professionele(re) aanpak door een echte specialist. Dit heeft alles te maken met het feit dat je in principe kan rekenen op een volledige ontzorging tijdens de verhuizing. Niet alleen wordt er namelijk een concreet draaiboek opgemaakt voor het regelen van de verhuizing, daarnaast zal je ook nog eens kunnen vaststellen dat je over één centraal aanspreekpunt beschikt waarbij je terecht kan met al je vragen of problemen. Eén ding staat in ieder geval vast, de deskundigheid waar gespecialiseerde bibliotheekverhuizers over beschikken zorgt er voor dat jouw bibliotheekverhuizing pas echt op de meest vlotte manier zal kunnen verlopen. Wil jij ook graag een beroep doen op professionele bibliotheekverhuizers? In dat geval is het altijd  de moeite waard om een offerte op te vragen bij verschillende partijen en deze met elkaar te vergelijken. Alleen op die manier ben je namelijk verzekerd van  de scherpst mogelijke prijs voor jouw bibliotheekverhuizing.