Dat de huisprijzen in de lift zitten is wellicht nog een understatement. In principe waren de huisprijzen op de Nederlandse markt gedurende een zeer lange tijd behoorlijk stabiel te noemen. Dit bleef zo tot in het jaar 2008 de economische crisis daar verandering in bracht. Toen gingen de huisprijzen zomaar even 20 procent onderuit. Niet alleen de waarde van de huizen leed onder de crisis, dit was ook het geval voor wat de hypotheken betrof. De rente daalde dan ook behoorlijk. Dit bleef eigenlijk zo tot in het jaar 2014 toen de huisprijzen langzaam maar zeker uit het dal kropen. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek zou de stijging inmiddels zomaar meer dan 9 procent bedragen. De stijgende huisprijzen zijn uiteraard goed nieuws voor mensen die reeds eigenaar zijn van een woning, maar niet voor zij die nog een huis moeten kopen. Wat betekenen de stijgende huisprijzen specifiek voor jou. Je komt het allemaal te weten door het raadplegen van de onderstaande informatie!

Wat veroorzaakt de stijgende huisprijzen?

De stijgende huisprijzen zijn uiteraard niet veroorzaakt door één bepaalde gebeurtenis. Verschillende ontwikkelingen hebben er de voorbije jaren voor gezorgd dat de huisprijzen aanzienlijk in de lift zijn komen te zitten. In een tijd waarin het op economisch vlak niet zo goed gaat is het vanzelfsprekend dat ook de huizenmarkt daar onder te lijden heeft. Wanneer de markten terug aantrekken heeft dat echter ook al snel een niet onaanzienlijke invloed op de kostprijs van een woning, zeker in een welvarend land zoals Nederland. In principe kunnen we stellen dat (ten minste) vier ontwikkelingen aan de basis hebben gelegen van de stijgende huisprijzen. Wij hebben deze vier ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet.

1.) De beperkte hypotheekrente

Een niet te onderschatten factor is terug te vinden onder de vorm van de beperkte hypotheekrente waar we ook tegenwoordig nog steeds van kunnen genieten. De huisprijzen mogen dan wel behoorlijk zijn gestegen, de hypotheekrente is nog steeds als vrij laag te bestempelen. Dat de hypotheekrente zo laag wordt gehouden is een bewuste keuze. Op deze manier tracht men namelijk nog steeds mensen te stimuleren om toch de stap te nemen om een woning te kopen in plaats van te huren. De voorbije jaren is gebleken dat dit ook een tactiek is die absoluut heeft gewerkt. Des te meer mensen er voor kiezen om een woning te kopen, des te groter de vraag is op de markt en des te hoger uiteindelijk de waarde van een woning komt te liggen. Uiteraard is dit wel iets dat niet eindeloos kan blijven duren.

2.) De vrij aanzienlijke huurprijzen

De gemiddelde huurprijzen hebben in Nederland de voorbije jaren een alles behalve onaanzienlijke stijging doorgemaakt. Dit heeft als gevolg dat het niet alleen minder aantrekkelijk wordt om een huis te huren, daarnaast behoort het ook voor steeds minder mensen tot de financiële mogelijkheden. Deze stijging is niet in het minst het gevolg van de nieuwe verhuurdersheffing welke is ingevoerd door de overheid. Deze zorgde er voor dat verhuurders van huizen wel verplicht werden om hun huurprijzen te verhogen.

3.) Betere investering ten opzichte van een spaarrekening

Het kopen van een huis wordt tegenwoordig door bijzonder veel mensen (met recht en rede) aanzien als een veel interessantere investering dan het openen van een gewone spaarrekening en er geld op storten. Dit heeft natuurlijk ook voor een groot deel te maken met het feit dat de rentes bij de banken ook betrekkelijk laag zijn gebleven. Hierdoor verloopt sparen aanzienlijk minder snel in vergelijking met vroeger. Mensen die er voor hebben gekozen om in bijvoorbeeld het jaar 2014 of 2015 een huis te kopen plukken daar nu ongetwijfeld reeds de financiële voordelen van. Voor hun is de aankoop van vastgoed dan ook een bijzonder lucratieve investering gebleken.

4.) Verhuizen behoort terug tot de mogelijkheden

Niet alleen is de crisis afgelopen, daarnaast zijn ook de hypotheken nog steeds zeer gunstig te noemen waardoor er steeds meer woningen wisselen van eigenaar. De huizenmarkt wordt elke dag opnieuw gezonder en daar plukken in het bijzonder mensen die eigenaar zijn van een woning uiteraard de vruchten van.

Zal de stijgende huisprijs verder blijven aanhouden?

Bovenstaande punten klinken natuurlijk allemaal bijzonder positief, maar de stijgende huisprijzen zorgen er ook voor dat het voor steeds meer mensen financieel onhaalbaar wordt om een woning te kopen. De vraag die velen zich dan ook niet meer dan terecht stellen is of deze stijging ook de komende jaren nog verder zal aanhouden of niet. Een stijging van zomaar even 9 procent in één jaar is natuurlijk heel wat en lijkt op termijn ook helemaal niet gezond voor de economie. Dat klopt. Er zijn dan ook sterke indicaties die er op wijzen dat de stijging van de huisprijzen naar de toekomst toe heel wat minder groot zal zijn, namelijk:

 

  1. De vergrijzing in Nederland

In Nederland is er tegenwoordig nog altijd sprake van de zogenaamde ‘babyboom generatie’. Deze vormen dan ook een significant deel van de huidige huizeneigenaren. Het is echter al langer bekend dat deze generatie langzaam maar zeker ten einde loopt. Op dit ogenblik zorgt dit er voor dat er elk jaar opnieuw niet minder dan 30.000 eengezinswoningen vrij komen op de markt. Tegen het jaar 2050 kan dit aantal oplopen tot 50.000. Dit zorgt er voor dat het aanbod met koopwoningen aanzienlijk zal stijgen waardoor de prijs voor het kopen van een huis kan worden gedrukt.

 

  1. Een stijgende hypotheekrente

De huidige hypotheekrente is eigenlijk veel te laag. Het spreekt dan ook voor zich dat deze trend niet zal blijven aanhouden. Op een bepaald ogenblik zal de hypotheekrente dan ook terug moeten stijgen. Dit zal de komende jaren langzaam maar zeker gebeuren. Het gevolg hiervan zal zijn dat het minder aantrekkelijk zal worden voor mensen om te investeren in vastgoed. Bovendien zal ook dit gegeven zijn invloed hebben op de kostprijs van de woningen die veel minder snel zal doorstijgen. Verder is het ook niet onbelangrijk om er rekening mee te houden dat het leenvermogen minder wordt naarmate de hypotheekrente stijgt.