Op het ogenblik dat je van plan bent om te verhuizen naar een eigen, nieuwe woning die je dus gaat kopen dien je er rekening mee te houden je moet beschikken over een zogenaamd ‘koopcontract’. Dit koopcontract wordt in de praktijk eigenlijk altijd geregeld door de verkoper van de woning. Het tekenen van het koopcontract gebeurt door jou als koper pas op het ogenblik dat je de volledige woning nog eens bent doorgelopen en alles goed is bevonden. Op het ogenblik dat je het koopcontract ondertekent is er namelijk geen weg meer terug en is de woning officieel van jou. Is het voor jou nog niet helemaal duidelijk hoe een koopcontract nu precies werkt en wat er allemaal met betrekking tot dit document geregeld dient te worden? Dan zal de informatie op deze pagina je absoluut verder kunnen helpen!

Wie maakt het koopcontract op?

Het opstellen van het koopcontract is de taak van de verkoper van de woning. In de praktijk spreekt het echter voor zich dat de verkoper zich hier doorgaans niet zelf aan waagt, maar daarvoor een beroep doet op een notaris. Dit hoeft bovendien helemaal niet noodzakelijk een notaris te zijn. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat er hiervoor een beroep wordt gedaan op een makelaar of een adviseur. Je dient er wel rekening mee te houden dat je er altijd goed aan doet om je notaris te vragen of het koopcontract in orde is voordat je deze gaat ondertekenen. Je weet namelijk nooit dat er punten in ontbreken of dat er bijvoorbeeld zaken in staan opgenomen waar je het helemaal niet mee eens bent. In dat geval wil je daar graag van op de hoogte zijn en je notaris kan je daar als geen ander bij van dienst zijn. Hoe dan ook, in principe is jouw taak met betrekking tot het koopcontract eigenlijk beperkt tot het ondertekenen er van, tenzij je natuurlijk met de verkoper anders bent overeengekomen.

Wat wordt er allemaal opgenomen in het koopcontract?

Het spreekt voor zich dat een koopcontract niet zomaar naar eigen inzicht mag worden opgemaakt. In de praktijk dient ze dan ook steeds te voldoen aan een reeks van inhoudelijke voorwaarden. Het spreekt evenwel voor zich dat een significant deel van het contract afhankelijk is van de situatie in kwestie. Dit gezegd zijnde is het altijd een goed idee om te controleren of de volgende zaken in het contract staan vermeld of niet:

 

  • De persoon van wie je de woning in kwestie gaat kopen;
  • Hoeveel het overnamebedrag van de woning precies bedraagt;
  • Vanaf welk moment de woning wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar;
  • Facultatief: eventuele bijzonderheden die betrekking hebben tot het huis of de grond waarop ze staat;

 

Naast bovenstaande punten spreekt het voor zich dat je als koper ook bepaalde afspraken zal hebben gemaakt met de verkoper. Ook deze afspraken dienen steeds in het koopcontract te worden opgenomen. Op dit vlak kan je onder meer denken aan:

 

  • De voorwaarden voor het ontbinden van de overeenkomst. Het betreft hier de reden(en) waarom een bepaalde afspraak niet dient te worden nageleefd. Het kan hierbij onder meer gaan om de bouwkundige staat van het huis dat je wenst te kopen, maar ook om bijvoorbeeld (problemen met) de financiering. Het is compleet normaal dat hiervoor steeds een bepaalde termijn wordt vastgesteld.
  • De waarborgsom of met andere woorden het onderpand welke dient te worden geleverd;
  • De bankgarantie; deze garantie die wordt verstrekt door de bank moet duidelijk maken dat de koper over alle vereiste financiële middelen beschikt om het huis in kwestie daadwerkelijk te kunnen kopen;
  • Wat er allemaal bij het huis behoort dat wordt aangekocht en wat niet;

 

Uiteraard is het perfect mogelijk dat de bovenstaande punten nog verder worden aangevuld. Dat is echter volledig afhankelijk van de afspraken die jij hebt gemaakt met de verkoper van het huis. Hoe meer concrete afspraken er zijn gemaakt, des te langer het bovenstaande lijstje uiteraard zal worden. In ieder geval moet je altijd goed controleren of alle vereiste punten in het overzicht staan opgenomen of niet.

Het opstellen van een voorlopig koopcontract

Er wordt vaak gezegd dat het koopcontract slechts een ‘voorlopig contract’ is. Dat is juist, maar dat betekent niet dat je handtekening minder bindend is. In principe heeft de term dan ook uitsluitend betrekking tot het feit dat je na het ondertekenen van het contract nog over drie dagen bedenktijd beschikt. Op het ogenblik dat je als koper binnen deze termijn beslist om toch af te zien van de aankoop van de woning is dat mogelijk zonder dat er daar voor jou consequenties aan verbonden zijn. Het spreekt voor zich dat het alsnog annuleren van een koopcontract in de praktijk evenwel bijzonder weinig voorkomt. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat je als koper van een nieuw huis als het goed is niet zomaar over één nacht ijs gaat. Wist je bovendien dat er nog een andere manier bestaat om onder de overeenkomst zoals vastgelegd in het koopcontract uit te komen? Dat is namelijk het geval wanneer je, je kan beroepen op de ontbindende voorwaarden. Is de termijn verstreken? Dan is het niet meer mogelijk om nog onder de verbintenis zoals opgenomen in het koopcontract onderuit te komen. Hier moet je dus absoluut rekening mee houden.