Wat is NIWO?

Op het ogenblik dat je van plan bent om te verhuizen naar het buitenland zal je, je er van bewust moeten zijn dat je inboedel waarschijnlijk op verschillende manieren zal worden getransporteerd. Het spreekt voor zich dat het voor jou bijzonder belangrijk is dat je spullen uiteindelijk veilig op hun eindbestemming zullen arriveren. Bovendien wil je er ook graag zeker van zijn dat dit op een legale manier gebeurt en bijvoorbeeld alle vereiste vergunningen op een correcte manier zijn geregeld. Op het ogenblik dat er hier iets fout mee loopt is het namelijk mogelijk dat je, je inboedel gedeeltelijk of zelfs volledig zal verliezen. Het spreekt voor zich dat dit uiteraard niet meteen de bedoeling is. Wil jij er zeker van zijn dat jij voor het vervoeren van jouw inboedel een beroep zal doen op een professionele en betrouwbare partij? In dat geval is het steeds een aanrader om even contact op te nemen met de NIWO, de ‘Nationaal en Internationaal Wegvervoer Organisatie’.

Wat is de NIWO nu precies?

De NIWO is de Nederlandse verlener van vergunningen voor het Wegtransport en is meteen ondergebracht bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In principe is het voor alle bedrijven die spullen willen transporteren verplicht om eerst even langs te gaan bij de NIWO om een vergunning aan te vragen. Bedrijven die binnen de Europese Unie opereren dienen bijvoorbeeld over een zogenaamde ‘Eurovergunning’ te beschikken. Dit geldt eveneens voor verhuisbedrijven. Het uiteindelijke doel van de NIWO is dan ook steeds om zowel het nationale als het internationale goederenvervoer in goede banen te leiden. Bovendien staat de NIWO er om bekend hier blijvend toezicht op uit te oefenen. Dit betekent dat ze niet alleen een vergunning aan een bepaald transportbedrijf kan toekennen, maar ze deze ook zeer eenvoudig terug kan intrekken wanneer de situatie een herziening vereist.

Wat maakt NIWO zo belangrijk?

Het spreekt voor zich dat iedereen die een beroep gaat doen op een verhuisbedrijf om diens inboedel (gedeeltelijk) te verhuizen steeds zal willen kunnen rekenen op een zo optimaal mogelijke betrouwbaarheid. Wat dat betreft spreekt het voor zich dat al dan niet beschikken over een zogenaamde NIWO-vergunning natuurlijk uiterst relevant is. Een dergelijke vergunning wordt dan ook enkel en alleen toegekend aan bedrijven die tegenover de NIWO kunnen aantonen dat ze niet alleen kredietwaardig, maar ook betrouwbaar evenals vakbekwaam zijn. Bovendien dienen ze eveneens duidelijk aan te kunnen tonen dat ze over een werkelijke vestigingsplaats beschikken. Er worden elke vijf jaar nieuwe tests gehouden. Op het ogenblik dat deze tests negatief uitdraaien zal de eerder verstrekte vergunning meteen terug worden ingetrokken. Dit zorgt er voor dat jij als consument altijd bent verzekerd van een kwalitatieve en betrouwbare partner op het ogenblik dat je een verhuisbedrijf met NIWO-vergunning onder de arm neemt.

Extra zaken om te overwegen

Wil je er absoluut zeker van zijn dat je kan rekenen op de diensten van een echt kwalitatief, internationaal verhuisbedrijf? In dat geval is het niet alleen de moeite waard om de vergunningen te controleren, wat bovendien ook te denken van zoeken naar erkenningen? Misschien wel de belangrijkste in de verhuisbranche is deze van de ‘FIDI’. Het betreft hier de ‘Internationale Federatie van Intercontinentale Verhuisondernemingen en verhuizers’ welke zichzelf FIDI-geaccrediteerd mogen noemen. Om dit voor elkaar te krijgen dienen ze aan een complete lijst bestaande uit niet minder dan 200 verschillende kwaliteitseisen te voldoen. Het betreft hier kwaliteitseisen op vlak van klantenservice, training, procedures evenals huisvesting. In Nederland is het op moment van schrijven mogelijk om op dit vlak een keuze te maken uit meer dan elf verschillende bedrijven.

Hoe herken je een betrouwbare verhuizer voor jouw inboedel?

Wanneer je offertes gaat opvragen bij verschillende bedrijven die actief zijn in de verhuissector zal je steeds kunnen vaststellen dat deze offertes nogal uiteenlopend kunnen zijn. Het is dan ook veelal perfect mogelijk dat je een beroep kan doen op een verhuisbedrijf welk er op vlak van prijs bijzonder positief uitspring ten opzichte van de overige partijen die hun diensten hebben aangeboden. Echter is het vaak zo dat dergelijke verhuisbedrijven helemaal niet betrouwbaar zijn. Een beroep doen op een betrouwbare verhuizer welke over de correcte NIWO-vergunning beschikt zal je dan wel iets meer kosten, maar je kan wel gedurende het volledige traject op beide oren slapen. Dat is iets waar je bij een ander verhuisbedrijf wellicht alleen maar van zal kunnen dromen. In ieder geval, een betrouwbaar verhuisbedrijf blinkt steeds uit op vlak van de hieronder aangegeven punten:

 

  1. De garantie die wordt aangeboden

Een betrouwbaar verhuisbedrijf zal jou als klant op meerdere manieren een bepaalde zekerheid of garantie willen bieden. Niet alleen zal deze zorgen voor een verzekering van de aanbetaling die je gaat doen, daarnaast beschik je tevens over een goede verzekering die er voor zorgt dat mogelijke schade of eventueel verlies van je inboedel zal worden vergoed.

 

  1. De continuïteit die wordt gegarandeerd

Door een beroep te doen op een betrouwbare of erkende verhuizer kan je er steeds op rekenen dat de continuïteit is gegarandeerd. Gaat de verhuizer die je hebt ingeschakeld failliet? Dan wordt er je zonder financiële gevolgen een plaatsvervanger toegekend. Op deze manier komt jouw verhuizing ook nooit in het gedrang.

 

  1. De kwaliteit van de dienstverlening

Een betrouwbare of erkende verhuizer zal je ten allen tijde voorzien van de meest optimale kwaliteit tijdens het volledige proces. Dit betekent dat er steeds een bepaalde kwaliteitsstandaard wordt voorzien voor zowel de klantenservice, de wagens evenals de apparatuur, de middelen en de huisvesting. Er worden op dit vlak regelmatig ook de nodige tests uitgevoerd om een continue kwaliteit te kunnen garanderen.

 

  1. Of er sprake is van een optimale veiligheid of niet

Tot slot, op het ogenblik dat er een goede score wordt neergezet op basis van bovenstaande punten ben je verzekerd van een optimale veiligheid met betrekking tot jouw spullen. Gaat er onverhoopt iets mis gedurende het verhuisproces? Dan kan je er steeds van op aan dat je op een afdoende manier zal worden gecompenseerd. Dat is iets waar je bij lang niet alle andere verhuisbedrijven op de markt op kan rekenen, in tegendeel.