Het merendeel van de mensen kiest er tegenwoordig voor om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering kan in de praktijk dan ook van enorm belang blijken te zijn. Heb jij er eveneens voor gekozen om zo’n verzekering af te sluiten en ben je van plan om te verhuizen? In dat geval zijn er verschillende factoren waar je rekening mee zal willen houden. Hoe dan ook is het steeds een vereiste om je adreswijziging aan je verzekeraar door te geven. Dit is echter niet het enige punt waar je rekening mee zal willen houden. Wil jij ook graag alles regelen voor je overlijdensrisicoverzekering voor het moment waarop je gaat verhuizen? In dat geval is het de moeite waard om onderstaande informatie door te nemen!

Je adreswijziging doorgeven aan je verzekeraar

In eerste instantie is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat je verzekeraar ten allen tijde op de hoogte moet zijn van je verhuizing. Zelfs wanneer je er voor hebt gekozen om het betalingsverzoek van je premie per e-mail te ontvangen ben je steeds verplicht om je nieuwe adres mee te delen aan je verzekeraar bij verhuizing. Je wil het zeker voor wat de overlijdensrisicoverzekering betreft niet meemaken dat de verzekering wordt opgeschort omdat er bijvoorbeeld één of meerdere betalingen niet tijdig zijn voldaan. In ieder geval, ben je dus met andere woorden van plan om te verhuizen naar een nieuwe woning? Hou er dan altijd rekening mee dat je dit bij voorkeur enige tijd op voorhand moet doorgeven aan je verzekeraar. Zo voorkom je vervelende verrassingen met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering die je eerder reeds hebt afgesloten.

Verandert de premie na een verhuizing?

Veel mensen stellen zich terecht de vraag of de premie van de overlijdensrisicoverzekering (deels) afhankelijk is van het adres waarop de verzekeringnemer woont. In de praktijk is dat veelal niet het geval, maar er zijn ook uitzonderingen. Er zijn bijvoorbeeld wel degelijk een aantal verzekeraars op de markt terug te vinden die de premie van hun overlijdensrisicoverzekering wel voor een stukje laten afhangen van de postcode die in het contract wordt opgegeven. Bij een verzekeraar die dergelijke regels hanteert is het dan ook steeds van belang om het nieuwe adres meteen door te geven bij verhuizing. Doe je dit niet, dan is de kans bijzonder groot dat je tegen vervelende verrassingen zal aanlopen.

Verhuizen? Evalueer je overlijdensrisicoverzekering!

Op het ogenblik dat je gaat verhuizen naar een nieuw adres doe je er altijd goed aan om even te kijken of je overlijdensrisicoverzekering nog wel in lijn ligt met je mogelijke nieuwe situatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je financiële situatie is veranderd. Wellicht ga je bijvoorbeeld wat meer huur betalen of is er een wijziging opgetreden in de gezinssituatie? Dergelijke veranderingen kunnen er in de praktijk voor zorgen dat het verzekerde bedrag niet meer voldoende is. Bovendien kan het ook voorkomen dat de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering niet langer correct is. In ieder geval mag het duidelijk zijn, indien je er voor kiest om te verhuizen is het steeds de moeite waard om je overlijdensrisicoverzekering te evalueren. Zo ben je er namelijk pas echt zeker van dat deze niet alleen in het verleden, maar ook in de toekomst zal blijven voldoen aan de vooropgestelde verwachtingen waarvoor je de verzekering in eerste instantie hebt afgesloten.

Overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan hypotheek?

Het komt bijzonder vaak voor dat de overlijdensrisicoverzekering wordt verpand. In dit geval betekent dit dat ze is gekoppeld aan de hypotheek. Op het ogenblik dat de verzekeringnemer komt te overlijden beschikt de bank over het eerste recht op het geld. Ben je van plan om je eigen huis (waarvoor dus oorspronkelijk de hypotheek werd afgesloten) te verkopen om een nieuwe woning te kopen? Dan zal er ongetwijfeld heel wat veranderen aan je hypotheek. In deze situatie is het dan ook absoluut aan te raden om even goed naar je overlijdensrisicoverzekering te kijken. De verpanding zal immers uit de polis moeten worden gehaald. Vervolgens beschik je over de mogelijkheid om je bestaande overlijdensrisicoverzekering te behouden of deze toch maar op te zeggen. Het spreekt voor zich dat je er eveneens voor kan kiezen om je bestaande verzekering ook te gebruiken voor je nieuwe hypotheek.

Stopzetten van overlijdensrisicoverzekering tijdens de looptijd

Op het ogenblik dat iemand gaat verhuizen wordt er vaak speciale aandacht besteed aan de verzekeringen waar hij of zij over beschikt. Dit geldt zeker ook voor de overlijdensrisicoverzekering. Het spreekt bovendien voor zich dat een verhuizing steeds gepaard gaat met heel wat financiële verplichtingen. Omwille van deze reden gebeurt het zelfs in de praktijk vaak dat mensen er voor kiezen om hun bestaande overlijdensrisicoverzekering stop te zetten. Het is echter nog maar zeer de vraag of dit wel interessant is. De premie voor deze verzekering is niet bijzonder hoog en bovendien biedt ze een op financieel vlak cruciale dekking. Ben jij echter toch van mening dat je, je bestaande overlijdensrisicoverzekering liever wenst stop te zetten? In dat geval is dat doorgaans geen probleem. De opzegtermijn die wordt gehanteerd voor je overlijdensrisicoverzekering is steeds terug te vinden in de polis. In het merendeel van de gevallen bedraagt deze één of twee maanden.