Voor de eerste keer samenwonen met je partner? Dat is behoorlijk spannend! Niet alleen moet je namelijk bepalen welk huis je gaat nemen, daarnaast dien je ook rekening te houden met behoorlijk wat regelwerk. Zo zal je onder meer moeten bepalen wat er precies moet worden aangevangen met dubbele spullen. Samenwonen met je partner lijkt op het eerste zicht natuurlijk helemaal fantastisch, maar voordat het zover is zal er nog behoorlijk wat geregeld moeten worden. Wil jij graag weten wat precies? In dat geval is het absoluut de moeite waard om rekening te houden met de informatie welke is terug te vinden op deze pagina!

Het laten opstellen van een samenlevingsovereenkomst

Wanneer je gaat samenwonen zal je niet alleen rekening moeten houden met een aantal praktische zaken, daarnaast komen er ook heel wat wettelijke bepalingen om de hoek kijken. Omwille van deze reden wordt het steeds aangeraden om tegenwoordig een soort van samenlevingsovereenkomst op te laten stellen. Een dergelijke overeenkomst houdt niet alleen rekening met bijvoorbeeld het overlijden van één van beide partners, daarnaast wordt er ook gekeken naar het moment waarop jullie misschien wel uit elkaar gaan. De concrete inhoud van een samenlevingsovereenkomst heeft in de praktijk vooral betrekking tot:

 

  • Het verdelen van de kosten met betrekking tot het huishouden;
  • Welke spullen die deel uitmaken van de inboedel aan wie toebehoren;
  • Wat er zal gebeuren op het ogenblik dat de relatie wordt beëindigd;
  • Eventuele medische volmachten die toegekend worden;
  • De aanspraken op pensioen;

Denk ook aan het ‘verblijvingsbeding’!

Van cruciaal belang is ook dat je er rekening mee dient te houden dat je een verblijvingsgeding dient op te nemen in je samenlevingsovereenkomst. Het betreft hier een clausule of een passage in de overeenkomst welke regelt dat, mocht je komen te overlijden, de bezittingen van beide partners automatisch naar de overlevende partner zullen gaan. Wanneer dit niet wordt vastgelegd is dat helemaal niet het geval. In deze situatie zullen de gezamenlijke bezittingen immers toebehoren aan de wettelijke erfgenamen. Let op, dit geldt niet alleen voor inboedel, maar ook voor bijvoorbeeld het vastgoed.

De fiscale regeling

Samenwonen betekent ook dat er enkele fiscale gevolgen zijn waar je rekening mee zal willen houden. Mensen die samen in één huis wonen hebben als voordeel dat ze de aftrekposten voor de inkomstenbelasting kunnen verdelen. Bovendien geniet men ook van hogere vrijstellingen op vlak van de erfbelasting. Het vermogen dat moet worden aangegeven in box 3 (zoals bijvoorbeeld spaargeld) wordt dan ook vrijgesteld voor het dubbele bedrag in vergelijking met wanneer je alleen zou zijn. Let wel, het is niet omdat je samen gaat wonen dat je automatisch kan rekenen op alle voordelen van fiscale partners. Om deze te kunnen verkrijgen zijn er dan ook meerdere voorwaarden opgesteld waaraan jullie dienen te voldoen.

Het afsluiten van een gezamenlijke rekening

Het wordt aan mensen die gaan samenwonen steeds aangeraden om een gezamenlijke bankrekening te openen. Dit is een bankrekening die op naam staat van de beide personen. In de praktijk wordt deze rekening hoofdzakelijk gebruikt om de vaste kosten te betalen die betrekking hebben tot het huishouden. Ook gezamenlijk sparen (middels een speciale spaarrekening die op beide namen staat) is uiteraard een mogelijkheid. Zou je voordat je een gezamenlijke bankrekening opent graag eerst even een duidelijk inzicht willen hebben in jullie inkomsten en uitgaven? In dat geval kan het de moeite waard zijn om gedurende enige tijd gebruik te maken van een digitaal huishoudboekje.

Wat dient er te gebeuren met de zorgverzekering?

Wanneer je samen gaat wonen met je partner zou je kunnen overwegen om je partner in jouw zorgpolis bij te laten schrijven. Uiteraard is het omgekeerde ook mogelijk. Door samen één zorgpolis af te sluiten kan je rekenen op verschillende voordelen. In eerste instantie wordt er op deze manier namelijk voor gezorgd dat je geconfronteerd zal worden met heel wat minder administratie. Dat is echter niet alles, ook op vlak van kostprijs kan dit een verschil met zich meebrengen. Een belangrijk punt om bij stil te blijven staan is wel terug te vinden in het soort zorgbehoefte waar jullie beiden over beschikken. Zijn de zorgbehoeften op het ogenblik dat de zorgverzekering wordt afgesloten van jullie beiden dezelfde? Dan is er geen probleem. Is er echter sprake van aanzienlijke verschillen? In dat geval wordt het in de praktijk toch steeds aangeraden om een individuele zorgverzekering af te sluiten voor jullie beiden.

Het aanpassen van de schadeverzekeringen

Zijn jullie nu dubbel verzekerd? Dan betekent dit ook dat je rekening dient te houden met een dubbel te betalen premie! Omwille van deze reden is het altijd de moeite waard om er even de verzekeringsmappen bij te nemen en je verzekeringen aan te passen naar een gezinsdekking. Enkele verzekeringen die hiervoor in aanmerking komen zijn niet alleen de aansprakelijkheidsverzekering, maar ook de inboedelverzekering, de opstalverzekering evenals de rechtsbijstandverzekering en de reisverzekering. Door te kiezen voor een gezinsdekking zal je zomaar kunnen vaststellen dat er behoorlijk wat kosten kunnen worden uitgespaard.

Wat doe je met dubbele spullen?

Tot slot nog een belangrijke extra vraag waar mensen vaak hun hoofd over breken. Op het ogenblik dat jullie gaan samenwonen is het namelijk zo dat jullie beiden ongetwijfeld over bepaalde van dezelfde spullen beschikken. Hebben jullie in je nieuwe woning geen nood (of geen plaats) aan meerdere televisies, sofa’s en tal van andere objecten en meubelstukken? In dat geval moeten er keuzes gemaakt worden. Is het voor jou moeilijk om van bepaalde voorwerpen afstand te doen? Dan kan je er altijd voor kiezen om deze onder te brengen in een (tijdelijke) opslag. Je dient er alleen wel rekening mee te houden dat er aan een dergelijke opslagruimte bepaalde kosten zijn verbonden. Toch kan dit een prima oplossing zijn voor mensen die enkele spullen liever niet willen weggooien omdat ze bijvoorbeeld een emotionele waarde hebben. Bespreek dit indien mogelijk met je partner zodat jullie mogelijks spullen van elkaar op dezelfde plaats kunnen bewaren. Zo kan ook de kostprijs wellicht worden gedeeld.