Steeds meer mensen maken de keuze om een verhuisbedrijf in te schakelen voor wat het regelen van de verhuizing van hun woning betreft. Dat is vaak een goed overwogen keuze. In het bijzonder wordt er een beroep gedaan op een dergelijk bedrijf omdat mensen niet zelf geconfronteerd willen worden met de enorme hoeveelheid aan stress die een verhuizing met zich mee kan brengen. Geldt dat ook voor jou? In dat geval moet je, je wel steeds de vraag stellen wat er gebeurt op het ogenblik dat er tijdens de verhuizing schade wordt aangericht aan een deel van je inboedel. Kan je deze schade dan verhalen op het verhuisbedrijf dat de verhuizing heeft uitgevoerd of niet? We vertellen het je graag op deze pagina!

Wanneer zijn je spullen verzekerd tijdens een verhuizing?

In eerste instantie moet je, je natuurlijk de vraag stellen of je inboedel tijdens een verhuizing al dan niet is verzekerd. Ondanks het feit dat je deze vraag moet stellen is het wel zo dat dit in de praktijk bijna altijd het geval is. We zeggen wel degelijk ‘bijna’, want er zijn ook uitzonderingen. In ieder geval kunnen je spullen op twee verschillende manieren zijn verzekerd. Welke manieren dit precies zijn maakt het onderstaande overzicht duidelijk.

  • Wanneer je eigen verzekering tussenkomst biedt

In eerste instantie is het mogelijk dat je eigen inboedelverzekering tussen zal komen in de schade. In het merendeel van de gevallen gelden bepaalde dekkingen waar deze verzekering over beschikt namelijk ook in het geval van een verhuizing. De meeste van de inboedelverzekeringen die worden verstrekt houden wat dit betreft zelfs rekening met een ongelofelijke verhuistermijn van zomaar even 30 dagen. Let wel, wil je echt zekerheid hebben hierover? Dan is het steeds de moeite waard om even op voorhand contact op te nemen met je verzekeraar. Alleen zo voorkom je vervelende verrassingen. Hou er rekening mee dat je toch sowieso je verzekeraar moet contacteren om je adreswijziging door te geven, dan kan je ook dit meteen vragen!

  • Wanneer de verzekering van het verhuisbedrijf tussenkomst biedt

Heb je er voor gekozen om niet zelf je verhuizing te doen, maar daarvoor in zee te gaan met een gespecialiseerd verhuisbedrijf? In dat geval beschikt het verhuisbedrijf doorgaans zelf over een speciale verzekering die tussenkomst biedt bij schade tijdens de verhuizing. Let wel, het spreekt voor zich dat het een echt verhuizingbedrijf moet zijn welke met diens administratie in orde is en uiteraard geen zwart werk doet. Doe je een beroep op een betrouwbare partij om je verhuizing aan uit te besteden, dan kan je er in principe altijd zeker van zijn dat deze over een passende verzekering zal beschikken. Wil je altijd kunnen rekenen op de best mogelijke verzekering? Dan is het steeds de moeite waard om er voor te kiezen om een beroep te doen op een erkende verhuizer.

De aansprakelijkheid bij schade tijdens een verhuizing

Het spreekt voor zich dat er in de praktijk bij een schadegeval ook altijd zal moeten onderzocht worden bij wie nu precies de aansprakelijkheid ligt. Wat bijvoorbeeld wanneer je er voor hebt gekozen om een verhuisbedrijf onder de arm te nemen, maar je ook zelf hebt mee gewerkt? Wanneer jij tijdens het verhuizen een dure vaas laat vallen, kan je daarvoor dan ook de verzekering van het verhuisbedrijf aanspreken? En wat wanneer vrienden of familieleden tijdens het verhuizen schade aanbrengen aan je inboedel? Het wordt allemaal duidelijk door het raadplegen van de hieronder terug te vinden informatie.

 

  1. Dekking van schade bij een vriendendienst

Wanneer je zelf gaat verhuizen en je daarvoor kan rekenen op de hulp van vrienden en / of familieleden is het altijd opletten geblazen. In principe is het namelijk zo dat een voorwerp niet is verzekerd tijdens een verhuis wanneer er schade aan wordt aangebracht door een vriend of familielid die je gewoon een vriendendienst wil bewijzen. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat er bepaalde aansprakelijkheidsverzekeringen op de markt zijn terug te vinden die in een dergelijke situatie wel degelijk dekking verlenen. Of dat al dan niet geldt voor jouw verzekering zal duidelijk worden op het ogenblik dat je de polis even grondig doorneemt.

 

  1. Dekking van de schade wanneer je zelf de verhuizing regelt

Wanneer je een beroep doet op een verhuisbedrijf en de medewerkers van dit bedrijf bepaalde schade aanrichten aan je inboedel wordt deze schade altijd voor de volle honderd procent ingedekt. Dat is echter niet (altijd) het geval bij jouw inboedelverzekering. Op het ogenblik dat je er dus met andere woorden voor kiest om geen gebruik te maken van de diensten van een verhuisbedrijf is het altijd de moeite waard om even naar je verzekeraar te bellen om hem (of haar) te vragen voor welk bedrag je precies bent verzekerd tijdens het uitvoeren van een verhuizing.

 

  1. Dekking van schade door toedoen van het verhuisbedrijf

In de derde situatie heb je er voor gekozen om de verhuizing volledig uit handen te geven aan een gespecialiseerd verhuisbedrijf. Wanneer het gaat om een betrouwbare partij beschikt deze altijd over een passende verzekering die alle schade aan je inboedel voor de volle honderd procent zal indekken.

Kan je schade nog na afloop van de verhuizing verhalen?

In principe wordt er van je verwacht dat je er voor kiest om de schade meteen bij vaststelling en dus tijdens de verhuizing te melden aan het verhuisbedrijf waar je een beroep op hebt gedaan. Het is echter mogelijk dat één van de verhuizers bijvoorbeeld een doos met inboedel heeft laten vallen waardoor de schade pas op een later tijdstip duidelijk zal worden. Wanneer dit het geval is spreekt het voor zich dat je niet meteen over de mogelijkheid beschikt om de schade vast te stellen. Kan je dan na afloop alsnog de schade op het verhuisbedrijf in kwestie verhalen? Veelal wel. Het is echter altijd belangrijk om even goed de bepalingen door te nemen die zijn terug te vinden in de overeenkomst die je afsluit met het verhuisbedrijf. Daarin wordt altijd precies opgenomen onder welke voorwaarden je het verhuisbedrijf aansprakelijk kan stellen voor geleden materiële schade tijdens de verhuis.