Iedereen zal het er ongetwijfeld over eens zijn dat verhuizen een stressvolle gebeurtenis is waar werkelijk bijzonder veel bij komt kijken. Dit gezegd zijnde is het zo dat er wat dit betreft zelfs nog een onderscheid moet worden gemaakt tussen nationale en internationale verhuizingen. Als een verhuis naar een andere woning in eigen land al zo stressvol is, dan betekent dat, dat verhuizen naar een ander land uiteraard zomaar nog heel wat meer stress met zich meebrengt. Bovendien zal je bij een internationale verhuis vaak als consument in aanraking komen met tal van verschillende bedrijven die hun diensten aan je zullen aanbieden. Hoe kan je er nu echter zeker van zijn dat je in zee gaat met een verhuisbedrijf die niet alleen over de geschikte hoeveelheid aan ervaring beschikt, maar bijvoorbeeld ook echt betrouwbaar is? Op deze pagina laten we je graag kennismaken met FIDI FAIM!

Kennismaking met FIDI FAIM

We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat er tijdens een verhuis behoorlijk veel fout kan lopen. Dit geldt wellicht nog in het bijzonder voor een internationale verhuis. Omwille van deze reden is de zogenaamde ‘FIDI’ in het leven geroepen. FIDI staat voor ‘Fédération Internationale des Déménageurs Internationaux’. Vertaalt naar het Nederlands betekent dit zoveel als ‘Internationale Federatie van Intercontinentale Verhuisondernemingen’. Deze federatie werd in het bijzonder in het leven geroepen om aan consumenten duidelijk te maken welke verhuisbedrijven er nu wel en welke er nu niet betrouwbaar zijn. FAIM is dan ook de certificering welke verhuisbedrijven kunnen ontvangen op het ogenblik dat ze er voor kiezen om zich aan te sluiten bij de federatie. In Nederland zijn er inmiddels tal van verschillende verhuisbedrijven actief die deze certificering hebben ontvangen.

Hoe verkrijgt een verhuisbedrijf de FAIM-certificering?

Om duidelijk te maken op welke manier een FAIM-certificering de kwaliteit van een internationaal verhuisbedrijf weet te waarborgen spreekt het voor zich dat we in eerste instantie even moeten kijken naar de eisen waar deze bedrijven aan dienen te voldoen. Dat zijn er behoorlijk wat, zomaar even meer dan 200 in totaal! Deze eisen hebben betrekking tot verschillende onderdelen van het bedrijf. Zo zijn er duidelijke eisen van kracht voor wat betreft de klantenservice, maar wordt er ook gekeken naar bepaalde procedures die worden gevolgd, de training die het personeel al dan niet geniet evenals het onderhoud en de inrichting. Bovendien is het ook absoluut niet zo dat een certificering eindeloos geldig is zonder dat er nog verdere controle zal gebeuren, in tegendeel. Ook nadat een verhuisbedrijf de FAIM-certificering heeft ontvangen zal ze namelijk op periodieke basis worden gecontroleerd. Alleen op deze manier is het namelijk mogelijk om een constante kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

Waarom kiezen voor een verhuisbedrijf met FAIM-certificering?

Op het ogenblik dat je een internationale verhuis in de planning hebt staan spreekt het natuurlijk voor zich dat jij en jij alleen (samen met je partner uiteraard) zal bepalen op welk internationaal verhuisbedrijf een beroep gaat doen. Dit betekent dat je absoluut niet verplicht bent om een verhuisbedrijf met FAIM-certificering onder de arm te nemen. Echter moet het wel gezegd dat een bedrijf onder de arm nemen welke niet over deze certificering beschikt steeds de nodige risico’s met zich meebrengt. Wil jij graag weten wat nu precies de voordelen zijn van een verhuisbedrijf met FAIM-certificering? Dat wordt meteen duidelijk.

1.) Een gegarandeerde kwaliteit

De meeste mensen kiezen er voor om ervaringen van klanten te lezen met dit bedrijf voordat zij een beroep doen op een bepaald internationaal verhuisbedrijf. Wanneer deze ervaringen goed zijn wordt er al snel vanuit gegaan dat het verhuisbedrijf in kwestie prima diensten weet te leveren. Dat deze conclusie wordt getrokken is uiteraard normaal, maar niet helemaal correct. Klantervaringen kan je namelijk zeer eenvoudig vervalsen. Wil je er dus met andere woorden echt honderd procent zeker van kunnen zijn dat een internationaal huisbedrijf een echt optimale kwaliteit weet te garanderen? Dan kan je toch maar beter uitkijken naar een partij die over een FAIM-certificering beschikt.

2.) Uitstekende garanties

Een erkend internationaal verhuisbedrijf wordt door de FIDI steeds verplicht om aan haar klanten een bepaalde garantieregeling aan te bieden. Dit betekent in de praktijk onder meer dat het bedrijf steeds houder moet zijn van een verhuisverzekering. Een dergelijke verzekering is voor jou als consument erg belangrijk omdat ze je de garantie biedt dat mogelijke schade die optreedt tijdens de verhuis zal worden vergoed. Bovendien is het ook zo dat de verzekering tussenkomt bij verlies van aanbetaling doordat bijvoorbeeld het verhuisbedrijf in tussentijd failliet is gegaan. Wanneer dit gebeurt hoef je bovendien ook niet meteen praktische gevolgen te vrezen. De FIDI zal in deze situatie namelijk voor jou op zoek gaan naar een andere erkende verhuizer om de geplande werkzaamheden over te nemen. Dit uiteraard ook zonder dat dit voor jou vervelende, financiële gevolgen met zich meebrengt.

3.) Gegarandeerde internationale continuïteit

Wanneer je een beroep doet op een door de FIDI gecertificeerde internationaal verhuisbedrijf zal je vanaf het begin tot aan het einde van je verhuis kunnen rekenen op de tussenkomst van een FIDI-bedrijf. Op het ogenblik dat je spullen bijvoorbeeld op een boot moeten worden geladen om vervolgens terug verder getransporteerd te worden zal dit enkel en alleen gebeuren door erkende verhuizers die dus over de hele lijn de meest optimale garanties weten aan te bieden. Op deze manier kan je pas echt op beide oren slapen tijdens je verhuis.

4.) Een uitstekende klantenservice

Maak je, je op een zeker ogenblik zorgen tijdens je internationale verhuis? Wil je bijvoorbeeld graag duidelijkheid over de locatie waar jouw spullen zich op een zeker ogenblik bevinden? In dat geval spreekt het voor zich dat je graag te woord gestaan zal willen worden op een vriendelijke en heldere manier. Dat is absoluut het geval wanneer je een internationaal bedrijf met FAIM-certificering onder de arm hebt genomen.

5.) De meest optimale veiligheid

Tot slot spreekt het voor zich dat je er graag zeker van wil zijn dat je spullen tijdens alle fasen van de verhuis veilig zijn. Dit betekent bovendien ook dat ze in eerste instantie goed moeten worden ingepakt. Indien je er voor hebt gekozen om een beroep te doen op een internationaal verhuisbedrijf met FAIM-certificering zal je er steeds zeker van kunnen zijn dat niet alleen de staat van de verhuiswagens, maar ook van het gereedschap evenals van de andere middelen welke door het verhuisbedrijf worden gebruikt optimaal is en regelmatig wordt getest. Op het ogenblik dat blijkt dat dit niet het geval is zal de door de FIDI verstrekte certificering meteen terug worden ingetrokken.

 

Bovenstaande maakt het alvast duidelijk, ben jij van plan om binnenkort te verhuizen naar een ander land en wil je er absoluut zeker van zijn dat je gedurende het volledige verhuisproces kan rekenen op de meest optimale veiligheid en de beste garanties? In dat geval is het absoluut de moeite waard om een beroep te doen op een door de FIFI gecertificeerd verhuisbedrijf. Zo verloopt jouw internationale verhuis pas echt zonder zorgen!