Het kan altijd gebeuren dat je onbewust schade aanricht aan de eigendom van anderen. Dat is natuurlijk zeer vervelend, maar het hoeft niet te betekenen dat jij met een financiële kater wordt geconfronteerd. Om er voor te zorgen dat de schade die jij toebrengt aan de eigendom van anderen wordt ingedekt kan het de moeite waard zijn om er voor te kiezen om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering biedt onder meer tussenkomst op het ogenblik dat er bijvoorbeeld sprake is van een gesprongen waterleiding in huis waardoor er schade wordt veroorzaakt aan het huis van de buren. Hoe staat het bovendien nu precies met de aansprakelijkheid tijdens een verhuis? In ieder geval, ben jij van plan om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, maar is het voor jou niet helemaal duidelijk waar je nu precies bij voorkeur allemaal rekening mee dient te houden? Dan kan de informatie die is terug te vinden op deze pagina je daar ongetwijfeld bij verder helpen!

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht of niet?

In eerste instantie willen we graag even een antwoord geven op een bijzonder veel gestelde vraag. Is een aansprakelijkheidsverzekering of AVP (een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren) nu wel of niet verplicht? Neen, dat is het niet. Dit neemt evenwel niet weg dat het sterk wordt aangeraden om wel een dergelijke verzekering af te sluiten. De premie die je moet betalen voor een AVP (doorgaans niet meer dan 50 euro op jaarbasis) weegt namelijk helemaal niet op tegen de mogelijks enorme kosten waar je bij schade mee kan worden geconfronteerd. Let op, bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering zal er door de toekomstige verzekeraar altijd de vraag worden gesteld voor welk bedrag je de verzekering wenst af te sluiten. We raden je aan om steeds te kiezen voor een dekking van minimaal 1,25 miljoen euro. Zo ben je gegarandeerd optimaal verzekerd met je AVP!

Wat wordt er door een aansprakelijkheidsverzekering ingedekt?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of AVP dekt in principe alle schade aan die je onopzettelijke toebrengt aan derden. Op het ogenblik dat er bijvoorbeeld een dakpan van je huis waait die iemand op het hoofd raakt zal je aansprakelijkheidsverzekering tussenkomen in de kosten. Dit geldt echter ook op het moment dat er door een gesprongen waterleiding schade ontstaat aan het huis van de buren of wanneer er kortsluiting ontstaat door een brand. In ieder geval, zolang het gaat om onopzettelijke schade die wordt aangericht aan derden kan je er op rekenen dat er tussenkomst zal worden geboden door de verzekeraar waarbij je de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hebt afgesloten.

Wat met schade tijdens de verhuis?

Lang niet iedereen die gaat verhuizen kiest er voor om voor de verhuis een beroep te doen op een gespecialiseerd bedrijf. Het komt in de praktijk dan ook bijzonder vaak voor dat de verhuis gewoon wordt uitgevoerd samen met vrienden of familieleden. Een ongeluk schuilt echter altijd in een klein hoekje. Wettelijk gezien is het niet mogelijk om de persoon die eventuele schade heeft veroorzaakt aansprakelijk te stellen. Dit omwille van het feit dat de persoon in kwestie je een vriendendienst bewijst welke uiteraard volledig op jouw risico is. Bovendien spreekt het voor zich dat niet veel mensen er om zullen staan springen om hun vrienden of familieleden aansprakelijk te stellen voor de schade die ze hebben veroorzaakt terwijl ze hun uit de nood hielpen. Betekent dit dat je de veroorzaakte schade dan maar zelf moet betalen? Toch niet.

 

De veroorzaker van de schade kan in bovenstaande situatie wel steeds terecht bij diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Nagenoeg alle AVP’s beschikken over een speciale vriendendienstclausule die is terug te vinden in de polisvoorwaarden. Indien dat eveneens het geval is voor jouw polis zal je kunnen vaststellen dat schade veroorzaakt door je vrienden of familieleden tijdens de verhuis alsnog zal worden ingedekt. In het merendeel van de gevallen dient er wel rekening mee te worden gehouden dat de waarde van de schade niet meer kan bedragen dan 12.500 euro. Althans, dat mag wel, maar elk bedrag boven deze waarde zal door de verzekeraar waarbij de AVP is afgesloten niet worden vergoed.

Is schade door de verhuisbus ook verzekerd?

Heb je zelf een verhuisbus gehuurd en heb je daarmee bepaalde schade veroorzaakt? In dat geval is het niet mogelijk om deze schade te laten indekken door je AVP. Letsel evenals materiële schade welke door jou wordt toegebracht aan anderen is wel ingedekt door middel van de WA-verzekering van de verhuurder. Deze verzekering is wettelijk verplicht waardoor de verhuurder hier altijd over dient te beschikken. Heeft de bus zelf ook schade opgelopen die moet worden vergoed? In dat geval zal je in principe zelf de kosten voor het herstellen van deze schade moeten dragen. In bepaalde gevallen kan er bij het huren van verhuisbus een zogenaamde ‘allriskpolis’ worden afgesloten. Je dient er wel rekening mee te houden dat er hierbij vaak een aanzienlijk eigen risico van toepassing is welke zomaar tot wel 1.000 euro kan bedragen. Voorzichtig rijden met je verhuisbus is dan ook altijd de boodschap!

Welke schade dekt de aansprakelijkheidsverzekering niet?

Bovenstaande heeft reeds duidelijk gemaakt dat niet zomaar alle schade wordt ingedekt door de aansprakelijkheidsverzekering, in tegendeel. In eerste instantie is het dan ook bijvoorbeeld zo dat schade welke is veroorzaakt door een motorvoertuig niet is verzekerd. In Nederland geldt daarvoor de verplichting om een aparte WA-verzekering af te sluiten. Dit geldt zowel voor een brommer, een motor als voor een auto. Ook indien je bepaalde spullen hebt gehuurd dien je er rekening mee te houden dat schade aan deze spullen niet zal worden ingedekt door de aansprakelijkheidsverzekering. Denk hierbij onder meer aan gereedschap, maar ook aan bijvoorbeeld statafels voor een feest dat je organiseert. Ben jij iemand die er van houdt om gevaarlijke sporten uit te oefenen of ga je zo nu en dan wel eens jagen? Ook in deze situaties ben je niet verzekerd middels de AVP. Tot slot spreekt het nog voor zich dat schade welke opzettelijk wordt aangebracht aan derden helemaal nooit is verzekerd middels de AVP.