Wanneer je voor het eerst je intrek neemt in een (nieuwe) woning doe je er altijd goed aan om even na te denken over de verzekeringen die je moet gaan afsluiten. De eerste verzekering die dan waarschijnlijk in je op zal komen is de inboedelverzekering. Deze verzekering is belangrijk omdat ze er voor zorgt dat schade aan de inboedel van je woning kan worden ingedekt door een verzekeringsmaatschappij. In principe wordt door middel van een inboedelverzekering onder meer schade ingedekt aan de inboedel die is ontstaan door brand evenals allerhande natuurrampen. Om precies te weten welke schade door jouw inboedelverzekering precies wordt ingedekt is het altijd van belang om even goed de polisvoorwaarden door te nemen. Op deze pagina trachten we je alvast te helpen bij het zoeken naar de beste inboedelverzekering.

Is de inboedelverzekering verplicht of niet?

Voordat we dieper ingaan op welke inboedelverzekering je nu precies zou moeten afsluiten is het interessant om even na te gaan of de inboedelverzekering in Nederland verplicht is of niet. Dat is het niet. Dit neemt echter niet weg dat het wel zeer belangrijk is om deze verzekering af te sluiten. Op het ogenblik dat er bijvoorbeeld brand uitbreekt in je woning welke het merendeel van je inboedel verwoest zal je namelijk alleen als houder van een inboedelverzekering kunnen rekenen op een gedeeltelijke terugbetaling vanuit de verzekering. Heb je er voor gekozen om geen inboedelverzekering af te sluiten? In dat geval zal je dus volledig zelf moeten opdraaien voor de kosten die aan je inboedel zijn ontstaan. Het is onnodig om te zeggen dat deze kosten in de praktijk niet zelden behoorlijk hoog kunnen oplopen.

Opgelet! Een inboedelverzekering is geen opstalverzekering!

Een tweede punt waar je rekening mee dient te houden tijdens je zoektocht naar een inboedelverzekering is terug te vinden in het feit dat een inboedelverzekering en een opstalverzekering niet hetzelfde zijn. Veel mensen vergissen zich hierin waardoor ze uiteindelijk zonder dit goed en wel te beseffen uitsluitend kiezen voor een opstalverzekering. Wat is nu precies het verschil tussen beiden? Zeer eenvoudig. Een inboedelverzekering dekt zoals de naam reeds laat vermoeden de schade aan de inboedel in je woning in terwijl de opstalverzekering uitsluitend de schade aan de woning zelf indekt. In principe behoort alles wat los zit toe aan de inboedel. Alles wat niet zomaar kan worden verplaatst of verwijderd zal ingedekt moeten worden door de opstalverzekering. In het meest optimale geval kies je er dan ook uiteraard voor om beide verzekeringen af te sluiten (bij dezelfde verzekeraar).

Welke inboedelverzekeringen bestaan er precies?

Het is absoluut zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat de ene inboedelverzekering de andere niet is. Veel mensen kiezen er gewoon voor om de eerste, de beste inboedelverzekering die ze tegenkomen af te sluiten, maar het spreekt voor zich dat dit alles behalve interessant te noemen is. In eerste instantie zal je er sowieso rekening mee willen houden dat er op de markt twee verschillende soorten inboedelverzekeringen zijn terug te vinden. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen:

 

  1. De uitgebreide inboedelverzekering;
  2. De all-risk inboedelverzekering;

 

Het gevaar schuilt hem bij het uitkiezen van een inboedelverzekering in het feit dat de dekkingen die door beide types inboedelverzekeringen worden aangeboden eigenlijk op het eerste zicht precies hetzelfde blijken te zijn. Dat hoeft in principe niet zo vreemd te zijn, ware het niet dat er wel  sprake is van een (aanzienlijk) verschil in te betalen premie.

De uitgebreide inboedelverzekering

In eerste instantie is er de uitgebreide inboedelverzekering. Het gaat hierbij om een inboedelverzekering die zich kenmerkt door een lagere premie, maar helaas is er ook minder verzekerd. In het geval van een uitgebreide dekking geniet je doorgaans dekking voor de volgende schadegevallen:

 

  • Brand of ontploffing;
  • Waterschade;
  • Stormschade (vanaf windkracht 7);
  • Inbraak en diefstal;
  • Vandalisme;

 

Belangrijk detail om rekening mee te houden is dat onvoorziene omstandigheden niet worden ingedekt door deze inboedelverzekering. Laat je bijvoorbeeld op een bepaald ogenblik per ongeluk een zeer dure vaas vallen en breekt deze in duizend stukken? In dat geval zal je er rekening mee moeten houden dat de kosten hiervan niet worden ingedekt door de uitgebreide inboedelverzekering.

De all-risk inboedelverzekering

De all-risk inboedelverzekering is duidelijk de duurste inboedelverzekering die er op de markt is terug te vinden. Je krijgt er echter heel wat voor in de plaats. In het geval van de all-risk inboedelverzekering zijn onvoorziene omstandigheden zoals hierboven omschreven bijvoorbeeld wel ingedekt. Deze vallen dan ook onder de noemer ‘plotselinge onvoorziene gebeurtenissen’. Op het ogenblik dat je bijvoorbeeld een biertje omstoot en deze die dure, nieuwe laptop stuk helpt is de kans dus groot dat je de schade kan verhalen op je all-risk inboedelverzekering. Voordat je een inboedelverzekering afsluit is het dan ook altijd van belang om voor jezelf te bepalen welke premie je precies wenst te betalen en welke risico’s je exact wenst in te laten dekken.

De maximale dekking bij een inboedelverzekering

Tot slot is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er bij elke inboedelverzekering sprake is van een maximale dekking. Dit betekent concreet dat de inboedel tot een bepaalde waarde is verzekerd. Op het ogenblik dat dit bedrag niet meer voldoende is zal je er voor moeten kiezen om deze te laten verhogen. Dat kan, alleen spreekt het voor zich dat dit er ook voor zal zorgen dat je geconfronteerd zal worden met een (nog) hoger uitvallende verzekeringspremie. Bovendien moet je er ook bij stil blijven staan dat het soms nuttig kan zijn om een zogenaamde ‘glasverzekering’ toe te voegen aan je inboedelverzekering. Een dergelijke verzekering is echter niet voor iedereen even interessant.

 

Een glasverzekering dekt zoals de naam reeds laat vermoeden de schade die kan ontstaan aan ramen en deuren. Het afsluiten van een glasverzekering is interessant voor mensen die eigenaar zijn van een woning, maar in het geval van huurwoningen is dit wellicht een stuk minder noodzakelijk. De kans is namelijk groot dat deze dekking reeds staat beschreven in het huurcontract. Het afsluiten van een glasverzekering zou dan in principe een overbodige kost vormen. Voorafgaand aan het afsluiten van een bepaalde nboedelverzekering is het dan ook altijd een goed idee om eerst even nauwkeurig je huurcontract er op na te lezen. Zo weet je precies welke zaken jouw inboedelverzekering zeker moet indekken en welke niet.