Eén van de moeilijkste vormen van verhuizing die er bestaan is ongetwijfeld de zorgverhuizing. Deze is zo complex dat er in de praktijk altijd voor wordt gekozen om de hulp van specialisten in te schakelen. Dit is niet in het minst geval omdat er bij een zorgverhuizing meer dan bij eender welke andere verhuizing ook het emotionele aspect bij komt kijken. Heb jij ook te maken met een aankomende zorgverhuizing en wil je er graag zeker van zijn dat deze op de meest optimale manier kan verlopen voor alle partijen? Dan is het zonder twijfel een aanrader om even grondig de informatie door te nemen welke is terug te vinden op deze pagina.

De belangrijkste eigenschappen van een zorgverhuizing

Het spreekt voor zich dat een zorgverhuizing absoluut niet hetzelfde is als een gewone verhuizing. Dit heeft alles te maken met het  feit dat de persoon die gaat verhuizen meer dan waarschijnlijk (zoals de naam van deze  verhuizing reeds laat vermoeden) bijzondere zorg nodig zal hebben. De belangrijkste eigenschappen van een zorgverhuizing zijn dan ook:

  1. Het opmaken van een duidelijke planning

Meer dan voor eender welke andere vorm van verhuizen geldt voor een zorgverhuizing dat deze ruim op voorhand en op de meest optimale wijze moet worden gepland. Een verhuisbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in zorgverhuizing heeft hier zelfs een compleet draaiboek voor ter beschikking. Dit betekent concreet dat alle bewoners exact weten op welk tijdstip ze precies zullen worden verhuisd. Bovendien spreekt het voor zich dat ook de familieleden daarvan nadrukkelijk op de hoogte worden gebracht. Wanneer alles volgens de opgestelde planning verloopt zal je steeds kunnen vaststellen dat een zorgverhuizing heel wat minder stressvol zal kunnen verlopen dan je mogelijks in eerste instantie had verwacht.

  1. De realisatie van een vlotte verhuizing zonder problemen

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat mensen die betrokken zijn bij een zorgverhuizing doorgaans speciale zorg nodig hebben of bijvoorbeeld niet altijd even goed te been zijn. Bijgevolg is het erg belangrijk dat deze verhuizing op de meest optimale wijze verloopt. De bewoners moeten in principe in staat zijn om in één keer meteen naar de nieuwe woning te verhuizen waar voor hen alles reeds netjes klaar staat.

  1. Aanwezigheid van voldoende speciaal opgeleid personeel

Het is bij een zorgverhuizing altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat er voldoende correct opgeleid personeel aanwezig moet zijn. Raken de bewoners die moeten verhuizen op een bepaald ogenblik in de war of hebben ze hulp nodig? Dan is het uiteraard van belang dat men ook echt op deze hulp kan rekenen. Er bestaan verschillende opleidingen voor zorgverhuizers waardoor zij precies weten hoe ze het beste om kunnen gaan met mensen in bepaalde situaties. Het spreekt voor zich dat het absoluut de moeite waard is om een beroep te doen op een verhuisbedrijf welke over dergelijke geschoolde personeelsleden beschikt.

Waar moet een goede zorgverhuizer aan zien te voldoen?

Bovenstaande informatie maakt reeds duidelijk dat een goede zorgverhuizer over veel meer eigenschappen dient te beschikken ten opzichte van een gewone verhuizer. Dit is erg belangrijk, want op het ogenblik dat er bij een zorgverhuis een beroep wordt gedaan op een onvoldoende vakkundige verhuizer is de kans groot dat je tegen bepaalde problemen zal aanlopen. In ieder geval, wil jij graag te weten komen aan welke eisen een goede zorgverhuizer allemaal dient te voldoen? Dan kan het onderstaande overzicht je daarbij ongetwijfeld van dienst zijn.

1.) Het aangeboden krijgen van een compleet dienstenpakket

In het geval van een zorgverhuizing zal je graag volledig willen worden ontzorgd. Verhuizen kan een bijzonder stressvolle situatie zijn en het is absoluut niet de bedoeling dat de persoon die gaat verhuizen daar in dit geval de dupe van wordt. Omwille van deze reden is het zo dat een kwalitatieve zorgverhuizer vaak heel wat extra diensten aanbiedt. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld het doorgeven van de adreswijzigingen, maar ook om het schoonmaken van de nieuwe woonst. Wat bovendien verder ook te denken van het installeren van je telecompakket? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden!

2.) Een persoonlijke benadering tijdens de verhuizing

Een kwalitatieve zorgverhuizer hanteert altijd een persoonlijke benadering. Dit is ook voor familieleden van de persoon die gaat verhuizen leuk. Op deze manier heb je namelijk het gevoel een bepaalde band te hebben met de verhuizer en zal je steeds een duidelijk antwoord krijgen op al je vragen. Diverse  verhuizers die hun diensten aanbieden hebben omwille van deze reden een speciale verhuismanager onder de arm genomen. Deze kan je in principe tijdens de kantooruren ten allen tijde bereiken. Zo beschik je ten allen tijde slechts over één vertrouwd aanspreekpunt wat de communicatie zeker vlotter en efficiënter zal doen verlopen.

3.) Een zorgverhuizer met medische kennis

Een zorgverhuizer dient op z’n minst over een bepaalde medische kennis te beschikken. Mensen die lijden aan bepaalde aandoeningen hebben namelijk nood aan specifieke zorg. Een zorgverhuizer is zich hiervan bewust en dat kan in de praktijk een niet onaanzienlijk verschil uitmaken. Kies je er bijvoorbeeld voor om een gespecialiseerde zorgverhuizer onder de arm te nemen die over de nodige kennis beschikt met betrekking tot patiënten die lijden aan dementie? Dan zijn zij als geen ander geschikt om met deze mensen om te gaan. Zij zullen dan ook in de praktijk de nieuwe woning zo specifiek mogelijk inrichten volgens het interieur van de oude woonst. Dit om zo weinig mogelijk verwarring te zaaien bij de bewoners.

Rekening houden met de kostprijs van een zorgverhuizer

Tot slot, ben je van plan om voor een aankomende verhuizing een beroep te doen op een zorgverhuizer? In dat geval is het ook altijd van belang om rekening te houden met de kostprijs die door de zorgverhuizer in kwestie in rekening zal worden gebracht. Dit is in het bijzonder het geval omdat het prijskaartje van een zorgverhuizer in de praktijk aanzienlijk hoger kan uitvallen ten opzichte van een gewone verhuizer. Wil je er dan ook absoluut zeker van kunnen zijn dat je kan genieten van de scherpst mogelijke prijs voor jouw zorgverhuis? Dan is het altijd de moeite waard om een objectieve vergelijking uit te voeren!