Bespaar tot 30%  

Aansprakelijkheidsverzekering regelen

Eén van de vaakst afgesloten verzekeringen in Nederland is de zogenaamde ‘aansprakelijkheidsverzekering’. Door het afsluiten van deze verzekering kan je er voor zorgen dat je bent verzekerd tegen schade die je per ongeluk aanbrengt aan de eigendom van derden. Ben je reeds in het bezit van een dergelijke verzekering en ben je van plan om te verhuizen? Dan zal je, je nieuwe adres aan de verzekeraar moeten doorgeven. Heb je er nog niet eerder voor gekozen om een dergelijke verzekering af te sluiten? Dan is een verhuizing misschien wel het meest aangewezen moment om dit te doen. Zou jij ook graag meer te weten willen komen over een aansprakelijkheidsverzekering regelen? In dat geval kunnen we je eigenlijk alleen maar aanraden om even goed de informatie door te nemen op deze pagina!

In deze verhuisgids:

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering regelen?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of een zogenaamde ‘AVP’ werd in het bijzonder in het leven geroepen om particulieren financieel te steunen wanneer ze per ongeluk schade hebben aangericht aan het bezit van derden. In de praktijk kunnen er op dit vlak heel veel verschillende voorbeelden worden aangehaald. Heeft er bijvoorbeeld tijdens de nacht een zware storm plaatsgevonden en is er een dakpan van op je dak op een auto terecht gekomen die voor je huis stond geparkeerd? In dat geval zal de AVP daar een financiële tussenkomst in bieden.

 

Bovenstaande geldt ook voor het moment waarop je bijvoorbeeld op een appartement woont en de waterleiding plots springt. Er kan op deze manier aanzienlijke schade worden aangericht aan de eigendom van de buren. Echter zal je ook in dit geval kunnen rekenen op tussenkomst van je verzekeraar. Een aansprakelijkheidsverzekering regelen is in de praktijk eigenlijk altijd aan te raden, in het bijzonder omdat de kostprijs van een dergelijke verzekering gemiddeld slechts rond de 50 euro op jaarbasis is gelegen.

Wat te doen met je aansprakelijkheidsverzekering bij verhuizing?

Ben je van plan om te verhuizen en beschik je reeds over een aansprakelijkheidsverzekering? In dat geval zal je, je verzekeraar op de hoogte moeten brengen van je verhuizing. Het is mogelijk om je nieuwe adres op verschillende manieren door te geven. Je kan dit bijvoorbeeld doen via de telefoon, maar het is ook mogelijk om een e-mail te sturen of je adreswijziging te regelen in een online portaal. Heb je er tot dusver nog niet voor gekozen om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Dan zal je alleen maar kunnen vaststellen dat een verhuizing daarvoor absoluut het juiste moment is. Bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering kan je dan ook rekenen op een niet onbelangrijk voordeel.

 

Bijzonder veel mensen kiezen er tegenwoordig voor om zelf te verhuizen. Ze huren een busje, vragen een aantal vrienden en / of familieleden om te helpen, etc. Zelf verhuizen samen met vrienden of familie zorgt er voor dat je geen rekening dient te houden met de relatief hoge kosten die in rekening worden gebracht door professionele verhuizers. Wat echter op het ogenblik dat een vriend tijdens de verhuizing schade aanbrengt aan je inboedel? In dat geval ben je daar in principe niet voor verzekerd. Op het ogenblik dat je er voor hebt gekozen om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten is dat echter wel het geval. In een dergelijke verzekering is namelijk niet zelden een speciale ‘vriendendienstclausule’ opgenomen. Deze stelt je alsnog in staat om een claim in te dienen bij je verzekeraar waardoor je alsnog kan rekenen op een financiële compensatie.

Uitgesloten voor dekking door aansprakelijkheidsverzekering

Het is echter niet zo dat een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren altijd tussenkomt op het ogenblik dat er schade wordt aangericht ten aanzien van derden. Wat bijvoorbeeld wanneer je er voor kiest om een verhuisbus te huren? In dat geval dien je er rekening mee te houden dat deze steeds WA-verzekerd dient te zijn. Dit is bovendien ook wettelijk verplicht. Bij een dergelijke verzekering is er wel steeds sprake van een eigen risico. Hoeveel deze precies zal bedragen is sterk afhankelijk van de polis in kwestie. In principe ligt het eigen risico vaak tussen de 250 & 750 euro. Je bent voor dit eigen risico niet ingedekt op het ogenblik dat je over een AVP beschikt. Je zal deze dan ook eigenlijk altijd zelf moeten vergoeden.

Aansprakelijkheidsverzekering bij verhuizen met verhuisbedrijf?

Tot slot is er natuurlijk nog de situatie waarin je er voor kiest om een professioneel verhuisbedrijf onder de arm te nemen. Wanneer je dit doet kan je er van op aan dat deze reeds over een afdoende (aansprakelijkheids)verzekering beschikt. Tenzij je er voor kiest om ook zelf mee te helpen tijdens de verhuizing is het dan ook geen vereiste om zo’n verzekering zelf af te sluiten (althans voor wat je verhuizing betreft). Dit neemt niet weg dat het eigenlijk aan iedereen wordt aangeraden om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het spreekt immers voor zich dat het risico altijd bestaat dat je schade zal aanbrengen aan derden.

Aansprakelijkheidsverzekering regelen? Eerst vergelijken!

Ondanks het feit dat de aansprakelijkheidsverzekering eigenlijk helemaal geen dure verzekering is moet het gezegd dat je er altijd goed aan doet om eerst even een objectieve vergelijking uit te voeren vooraleer je deze bij een bepaalde verzekeraar gaat afsluiten. Het spreekt namelijk voor zich dat de premie die je moet betalen voor een dergelijke verzekering niet is vastgesteld en bijgevolg door de verzekeraar zelf wordt bepaald. Wil je er dus met andere woorden echt zeker van zijn dat je kan genieten van de scherpst mogelijke prijs voor jouw aansprakelijkheidsverzekering? In dat geval is vergelijken echt altijd aan te raden! Je zal er van schrikken hoeveel je op deze manier in de praktijk kan besparen op het regelen van je (nieuwe) aansprakelijkheidsverzekering!