Veel mensen hebben er voor gekozen om een nieuwe woning te kopen waar eerst nog moet aan worden gewerkt vooraleer ze er naartoe kunnen verhuizen. Wanneer dit ook geldt voor jou is het altijd de moeite waard om eerst de verbouwing(en) uit te laten voeren vooraleer je daadwerkelijk naar de nieuwe woning gaat verhuizen. Dit is in het bijzonder het geval omdat een verhuizing op zich reeds heel wat stress met zich meebrengt. Wanneer je dan op de koop toe ook nog eens rekening dient te houden met een verbouwing is dat vaak gewoon teveel van het goede. Om er zeker van te zijn dat jouw verhuizing en verbouwing(en) op de meest optimale wijze kunnen verlopen is het meer dan de moeite waard om even rekening te houden met de inhoud van het stappenplan welke is terug te vinden op deze pagina!

Stap 1: Het bepalen van het budget

In eerste instantie spreekt het voor zich dat je een bepaald budget voorop zal moeten stellen voor wat het laten uitvoeren van je verbouwing(en) betreft. Belangrijk is vervolgens om duidelijk met jezelf af te spreken dat je dit budget niet gaat overschrijden. Tijdens verbouwingen komen er vaak allerhande extra kosten bij die je lang niet altijd in de hand kan houden. Kies er voor om een offerte aan te vragen voor de uit te voeren werkzaamheden bij verschillende aannemers en wees er zeker van dat je een sluitende kostprijs kan bekomen. Heeft de aannemer in kwestie je een vaste kostprijs voorgesteld? In dat geval kan je de werken met een gerust hart aan hem toekennen.

Stap 2: Waar ga je slapen tijdens de verbouwing?

Een belangrijke vraag die je, je moet stellen heeft betrekking tot de plaats waar je gaat slapen tijdens de verbouwingen. De overdracht van je oude woning zal namelijk waarschijnlijk reeds zijn gebeurd. Dit betekent uiteraard dat de kans bijzonder groot is dat je reeds uit je huidige woning zal moeten verhuizen met alle gevolgen van dien. Kan je tijdelijk een huis huren of kan je bijvoorbeeld even bij familie of vrienden terecht? Dit is een belangrijk punt welke je ruim op voorhand moet bekijken. Het laatste wat je namelijk wil is dat niet alleen jij, maar ook je gezin op straat komt te staan voor een bepaalde periode.

Stap 3: Het regelen van opslag voor je spullen

Heb je, je huidige woning reeds verlaten? In dat geval spreekt het voor zich dat je over een oplossing moet beschikken voor al je inboedel. In het bijzonder wanneer er nog grote verbouwingen staan te gebeuren in je nieuwe woning spreekt het voor zich dat je er goed aan doet om je inboedel niet zomaar op te slaan in dat huis, maar er een veilig ander onderkomen voor te zoeken. Je kan er dan het beste voor kiezen om een tijdelijke opslagplaats te huren. Betreft het slechts kleine verbouwingswerken die uitgevoerd moeten worden aan je huis? In dat geval is het natuurlijk wel perfect mogelijk om je spullen daar in op te slaan.

Stap 4: Het opstellen van een te volgen plan

Wanneer alle bovenstaande punten zijn geregeld is het tijd geworden om een concreet plan op te stellen. Bepaald bijvoorbeeld welke kleur je wenst te voorzien voor de muren in huis en waar je precies allemaal over stopcontacten wil beschikken. Heb je bovendien ook een speciale afwerking in je hoofd voor de vloer en het plafond? Bespreek dit alles op voorhand duidelijk met de aannemer zodat deze precies weet wat je allemaal van hem verwacht.

Stap 5: Het aanvragen van de nodige vergunningen

Zijn er echt grote verbouwingen gepland voor je nieuwe woning? Hou er dan rekening mee dat je voor het (laten) uitvoeren van bepaalde werkzaamheden over een specifieke vergunning dient te beschikken. Je aannemer kan je op dit vlak verder helpen. Ben je bijvoorbeeld van plan om het uitzicht van je voorgevel te veranderen (of je gevel te reinigen)? Dan moet je daarvoor steeds een zogenaamde ‘omgevingsvergunning’ voor aanvragen. Ben je van plan om bepaalde, kleine constructies te realiseren op je eigendom zoals bijvoorbeeld een uitbouw, een tuinhuis, een aanbouw of een dakkapel? Ook dan dien je er vaak bij stil te blijven staan dat deze niet zomaar zonder een vergunning kunnen worden gebouwd.

Stap 6: Het starten van de verbouwing

Wanneer de eerste vijf stappen zijn doorlopen kunnen de verbouwingen worden aangevat. Wanneer je er voor hebt gekozen om hiervoor een beroep te doen op een aannemer is het aan te raden om de werkzaamheden samen met hem van dichtbij op te volgen. Tijdens een verbouwing is er namelijk altijd sprake van dingen die niet volgens plan verlopen. Het is dan aan jou om een beslissing te nemen. Hou in dit geval ook zeker rekening met de impact die deze beslissing kan hebben op het budget dat je hebt voorzien.

Stap 7: Afronden van de verbouwingen en de daadwerkelijke verhuizing

Zijn de vereiste verbouwingen afgerond? In dat geval is het de moeite waard om nog één laatste keer met de aannemer door de woning te lopen en alles te controleren. Wanneer je akkoord bent met alle werken die zijn uitgevoerd kan de woning uiteindelijk worden opgeleverd. Het nadeel van dit moment is dat je dan ook meteen de eindfactuur voorgeschoteld zal krijgen. Nu is het moment aangebroken om je spullen te laten afleveren en samen met je gezin en je eventuele huisdieren te verhuizen naar de nieuwe woonst.