Recht op een verhuiskostenvergoeding?

Er zijn een aantal situaties waarin de verhuiskosten worden vergoed. Via deze pagina zullen we alle vragen hier omtrent beantwoorden. Het is namelijk een belangrijke vergoeding aangezien het hier om duizenden euro’s kan gaan. Dit kan de gehele verhuiskosten dekken en hierdoor kan de verhuizing dus makkelijk worden uitgevoerd door een verhuisbedrijf.

Onderstaande mogelijkheden zijn er voor een verhuiskostenvergoeding:

  1. Een werkgever kan een verhuiskostenvergoeding uitkeren.
  2. De huurbaas kan verplicht zijn tot een tegemoetkoming
  3. De gemeente zal een verhuiskostenvergoeding uitkeren
  4. Bij een verhuizing wegens een handicap

Voorwaarden van de vergoeding

Aan iedere situatie zitten bepaalde voorwaarden verbonden. Een verhuiskostenvergoeding is niet altijd van toepassing. Lees daarom goed de onderstaande mogelijkheden door en bekijk of je zelf recht hierop heb. We raden altijd aan om te informeren bij de desbetreffende partij, aangezien de regels hier omtrent altijd kunnen wijzigen. Maar het is natuurlijk verstandig om met vooraf opgedane kennis naar de partij te stappen.

Wanneer krijg je een verhuiskostenvergoeding van je werkgever?

Een werkgever is niet verplicht om deze uitkering te doen. Dit kan simpelweg per bedrijf verschillen. Enkel op het moment dat er wel een dergelijke regeling is, zullen hier wel voorwaardes aan zitten. Zo zal niet iedere verhuizing vergoed worden. Meestal zijn de voorwaarden erop gericht dat de verhuizing een verkorte woon-werk situatie oplevert. Een aantal veel voorkomende eisen waaraan voldaan moet worden zijn:

  • Binnen een bepaalde tijd na het aanvaarden van de functie
  • De huidige woning staat op een dergelijk grote afstand van je werk
  • De nieuwe afstand tussen uw woning en werk is drastisch verkleind

De verhuiskosten zijn onbelast tot een bedrag van €7.750,- wat natuurlijk wel zo eerlijk is.

Een vergoeding ontvangen van je huurbaas

Indien de huurovereenkomst wordt opgezegd wegens sloop of renovatie werkzaamheden. Hierbij dwingt de huurbaas je zodanig uit de woning dat er recht is op een verhuiskostenvergoeding. Niet alleen op het moment dat het contract wordt ontbonden, ook als het contract doorloopt, maar je moet toch de woning tijdelijk verlaten. Ook in deze situatie zal de huurbaas genoodzaakt zijn om de kosten te vergoeden. Dit om zo min mogelijk lasten bij de huurder te leggen.

De hoogte hiervan zit vast aan een minimum en kan oplopen tot de verhuizing in zijn geheel is gedekt. Sinds 2 maart 2016 ligt het minimum op €5.892 bij het huur van een zelfstandige woning. Uiteraard ligt de vergoeding bij een kamer een stuk lager, aangezien de kosten van het verhuizen ook lager liggen.

Een verhuiskostenvergoeding heeft altijd voorwaardenBelangrijk om te weten is dat na groot onderhoud de huurprijs ook niet direct mag worden verhoogd. Een belangrijk dingetje om rekening met te houden. Vaak weten de verhuizers dit ook wel.

Mogelijkheden van een vergoeding via de gemeente

De oorzaak van renovatie of vernieuwing kan ook bij de gemeente liggen. Als dit het geval is zullen zij vaak de kosten dekken. Een voorbeeld hiervan is als bijvoorbeeld het bestemmingsplan wijzigt. Het is vaak lastig in te schatten bij wie je nou moet zijn, maar uiteindelijk is het wel de moeite waard om de juiste partij te vinden. Het is belangrijk om altijd naar de juiste persoon te vragen, uiteindelijk komt er een antwoord.

Verhuizing wegens een handicap

Heb je momenteel een woning maar is deze niet meer bewoonbaar door een handicap? Dan zal er een woning moeten worden gezocht die wel aansluit bij de wensen. Hierbij is het vaak niet mogelijk om zelf de verhuizing uit te voeren. Natuurlijk is het niet eerlijk om al deze kosten zelf te betalen en door de Wet Maatschappelijke Organisatie heb je het recht voor ontvangen van een vergoeding. Zodat zonder zorgen de nieuwe woning kan worden ingericht met je eigen spullen. Dit door de gehele verhuizing uit te besteden en deze kosten terug te krijgen.