Een bedrijfsverhuizing is tegenwoordig iets wat steeds vaker voorkomt. Niet zo heel vreemd als jij je bedenkt dat de economie in de lift zit. De werkzaamheden van bedrijven nemen toe, en in veel gevallen is de beschikbare bedrijfsruimte daar niet voldoende voor. Gaat jouw bedrijf verhuizen, dan krijg je nogal wat voor je kiezen. Een heel belangrijke vraag is; hoe regel ik dit voor het personeel. We hebben voor jou gekeken naar een aantal situaties waarin de vraag is hoe zaken juridisch voor de personeelsleden geregeld zijn.

De reistijd verandert doorgaans

Gaat een bedrijf verhuizen, dan zal voor veel personeelsleden de reistijd veranderen. Deze veranderende reistijd heeft nogal wat invloed op het personeelsbestand. Wordt voor veel personeelsleden de reisafstand verder, dan kan dat er voor zorgen dat personeelsleden een functie zoeken die dichter bij huis is. Niet iedereen is immers evenzeer gediend van een verdere reistijd. De vraag is in dit geval hoe een dergelijk probleem kan worden opgelost en of er mogelijkheden voor compensatie zijn. Hiervoor keken we naar de jurisprudentie. Er werd gekeken naar een aantal situaties die voor veranderingen voor het personeel zorgden.

Wel of geen ontslagvergoeding

De verhuizing van een firma kan inhouden dat het personeel opeens 1,5  tot 2 uur extra moet gaan reizen wanneer de firma zich aan de andere kant van het land vestigt. Het personeel kwam in verzet, en er werd een tweetal regelingen getroffen door het bedrijf:

 • Een verhuisvergoeding van 2500 euro. Ging het personeel mee verhuizen met het bedrijf, dan kreeg het een verhuisvergoeding van 2500 euro. Dat geld was bestemd als compensatie voor de gemaakte kosten tijdens de verhuizing. Een aantal personeelsleden gingen hierin mee.
 • Een tijdelijke reisvergoeding voor een bepaalde periode. Wilde het personeel niet mee verhuizen, dan werd er een tijdelijke reisvergoeding afgegeven die de kosten compenseerde van 3 maanden heen en weer reizen naar het werk. Tijdens deze periode had het personeel de tijd om de knoop door te hakken; blijven werken bij het bedrijf en mee verhuizen, of ontslag nemen.
 • Een ontslagvergunning aangevraagd. Een deel van het personeel ging niet akkoord met het eerste voorstel van het bedrijf, maar ook niet met het tweede voorstel. Voor die medewerkers werd bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd en deze werd verleend. Het personeel zag hier geen redelijke ontslagreden in, en tekenden protest aan. Met succes; de kantonrechter besloot dat het onredelijk was dat personeel wat mee verhuisde een vergoeding kreeg, net als personeel wat heen en weer reisde. De rechter beoordeelde dat aan de ontslagen medewerkers een ontslagvergoeding moest worden toegekend ter compensatie.

De definitie van een acceptabele reistijd

Een werkneemster van een bedrijf kreeg door de werkgeefster ontbinding van de arbeidsovereenkomst aangezegd. De reden lag bij de werkneemster zelf; het ging om omstandigheden die door de werkneemster waren gecreëerd. De werkneemster kreeg ter compensatie van de ontbinding een ander contract aangeboden bij een zusterbedrijf, wat twee uur reizen per dag zou betekenen. De werkneemster weigerde omdat deze de reistijd te lang vond. De zaak eindigde bij de kantonrechter. Deze oordeelde dat een reistijd van 2 uur op een dag acceptabel is, en dat de werkneemster genoegen moest nemen met het ontbinden van de ontslagovereenkomst zonder dat er een ontslagvergoeding zou worden toegekend.

Te vaak verhuizen is schadelijk

Een ander voorbeeld van een bedrijf wat wel heel vaak verhuist komt ook vaak zat voor. Een voorbeeld in de jurisprudentie is dat van een personeelslid wat vroeg om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een bedrijf. Het bedrijf verhuisde de eerste keer waarbij het personeelslid drie uur per dag moest gaan reizen. De tweede verhuizing zorgde ervoor dat het personeelslid vier en een half uur per dag moest gaan reizen. De werkgeefster bood al aan dat het personeelslid met behoud van loon en toeslagen drie dagen per week mocht gaan werken waarbij de resterende twee dagen werden besteed aan het zoeken naar een nieuwe functie. In het geval dat het personeelslid een functie zou vinden in de eigen woonomgeving werd er een ontslagvergoeding van zes bruto maandlonen aangeboden. Daarbij werd aangeboden om de reistijd om te zetten in werktijd waardoor het loon hoger werd. Ook vier dagen langer werken en een dag vanuit huis werken was een optie. Het personeelslid nam geen van de voorstellen aan. De zaak eindigde voor de kantonrechter. Deze oordeelde dat er voldoende goede voorstellen waren geweest, en dat er geen ontbindingsvergoeding hoefde te worden toegekend.

Zaken die zorgen voor een grotere kans op een vergoeding

De hoogte van een vergoeding zal meer zijn wanneer er sprake is van de volgende factoren:

 • Een lichamelijke beperking waardoor lang reizen lastig is.
 • Een reeds lange loopbaan die bij het bedrijf is afgelegd.
 • Als de werknemer zelf activiteiten ontplooit om elders te kunnen werken
 • Als de werknemer het achterwege laat om een beschikbare functie op de oude locatie van een bedrijf aan te bieden.

Zaken die zorgen voor een lagere kans op een vergoeding
Er zijn ook zaken die ervoor zullen zorgen dat er een lagere kans is op een ontslagvergoeding:

 • Als de werknemer onder geen beding bereid is om te verhuizen.
 • Als er zonder een duidelijke reden bezwaar wordt gemaakt tegen een langere reistijd.
 • Als de werknemer alle aangeboden compensatiemaatregelen van de werkgever van de hand wijst.
 • Als het personeelslid zelf niet de moeite neemt om te solliciteren naar een andere functie bij een ander bedrijf.

Verhuizen kan behoorlijk stressvol zijn voor een bedrijf. Wil je dat zaken uit handen worden genomen en dat de verhuizing gestroomlijnd plaatsvindt, dan is het verstandig om meerdere offertes op te vragen. Daarmee kan je prijzen vergelijken voor de kosten van een verhuizing en van Omdat verhuizen al omslachtig genoeg is juridische hulp voor noodgevallen.