Ben je van plan om te verhuizen? Dan betekent dat, dat je rekening zal moeten houden met heel wat nieuwe kosten. Denk hierbij niet alleen aan de zogenaamde overdrachtbelasting, maar ook aan de kosten die je fiscaal kan aftrekken. Wist je namelijk dat je verschillende aankoop- en verhuiskosten zomaar kan aftrekken van je inkomstenbelasting? Veel mensen zien dit over het hoofd waardoor ze eigenlijk heel wat financieel voordeel in rook zien opgaan. Wij vertellen je op deze pagina gelukkig alles wat je altijd al hebt willen weten over de fiscaal aftrekbare kosten die gepaard gaan met het verhuizen naar een andere woning!

Verhuiskosten, uiteraard niet allemaal aftrekbaar

In eerste instantie is het natuurlijk belangrijk om er bij stil te blijven staan dat de zogenaamde letterlijke verhuiskosten, zoals met name de vergoeding voor de verhuizer niet fiscaal aftrekbaar is. Dat is wel het geval voor wat betreft de hypotheekrente. Anderzijds is het wel zo dat deze verhuiskosten evenals de aankoop van allerhande roerende zaken waarmee je de nieuwe woning gaat inrichten kunnen worden geleend door het afsluiten van een financiering. Het is mogelijk om de kosten van deze financiering in mindering te brengen op het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.

Om bovenstaande te kunnen verwezenlijken zijn er echter (hoe kan het ook anders) wel een aantal voorwaarden om rekening mee te houden. In eerste instantie geldt er bijvoorbeeld een drempel van 2.900 euro op het ogenblik dat je geen fiscale partner hebt. Is er wel sprake van een fiscale partner? In dat geval geldt een drempel van 5.800 euro. Is er voldoende vermogen voor handen? In dat geval kan je ongeveer 1,2 procent aan belastingen besparen. Hou er wel rekening mee dat deze voorwaarden evenals de hoogte van het belastingvoordeel sterk afhankelijk kan zijn van het jaar in kwestie. Hou daarenboven ook rekening met het feit dat de zogenaamde overdrachtsbelasting niet aftrekbaar is.

Verhuizen naar een nieuwe, eigen woning

Het meeste fiscaal voordeel doe je natuurlijk op het ogenblik dat je er voor kiest om niet naar een nieuwe huurwoning te verhuizen, maar wel naar een koopwoning. In dat geval zijn er heel fiscaal aftrekbare kosten te noteren. Het gaat hierbij onder meer om de volgende kosten:

 • De taxatiekosten van de nieuwe woning;
 • De notariskosten die betrekking hebben tot de hypotheekakte;
 • De kosten voor het verkrijgen van een hypotheekgarantie ten behoeve van hypotheek;
 • De kosten voor een hypotheekakte, doorhaling hypotheek evenals registratierecht en kadaster;
 • De afsluitprovisie hypotheek tot een maximum van 1,5 procent van de lening of 3.630 euro op jaarbasis;
 • De bereidstellingsprovisie;
 • De woonlastenverzekering;
 • De kosten hypotheekadvies & bemiddelingskosten;
 • De periodieke betalingen welke moeten gebeuren voor erfpacht, opstal of beklemming;

De afsluitprovisie welke dient te worden betaald kan worden afgetrokken tot een bedrag van 3.600 euro per belastingplichtige. Op het ogenblik dat je een fiscale partner hebt komen de afsluitkosten op een bedrag van 5.000 euro te liggen. Deze volledige 5.000 euro is dan fiscaal aftrekbaar. De zogenaamde bereidstellingsprovisie is in de praktijk in principe niets anders dan de kostprijs die moet worden betaald voor de verlenging van de offerte van de hypotheek.

Niet aftrekbare verhuiskosten bij niet financiering

Het is van belang om er rekening mee te houden dat het al dan niet aftrekbare karakter van verhuiskosten sterk afhankelijk kan zijn van het feit of je beslist om de verhuiskosten in kwestie te financieren of niet. De volgende verhuiskosten zijn niet aftrekbaar wanneer je er voor kiest om deze niet te financieren:

 • De kosten die moeten worden betaald voor een verbouwing;
 • De koopsom kosten van de koper;
 • De kosten die betrekking hebben tot roerende zaken;
 • De provisie van de makelaar;
 • De overdrachts- en omzetbelastingen;
 • De notariskosten met betrekking tot de eigendomsakte;
 • De bankgarantie;
 • De kosten voor de architect evenals voor het aansluiten van de nutsvoorzieningen;

Bovenstaande maakt duidelijk dat het altijd van belang is om voor jezelf uit te maken welke kosten je mogelijks maar beter kan lenen en welke je eventueel bij voorkeur uit de hand zal willen betalen. Bovenstaande kosten zijn overigens niet de enige. Ook de zogenaamde leges kosten zijn bijvoorbeeld niet aftrekbaar wanneer je er voor kiest om ze niet te financieren.

Andere niet aftrekbare verhuiskosten

Inmiddels mag het duidelijk zijn dat er verschillende verhuiskosten aftrekbaar zijn, maar dat uiteraard niet geldt voor alle kosten die gepaard gaan met een verhuis. OpĀ  deze pagina hebben we reeds tal van verschillende kosten aangehaald die jammer genoeg niet fiscaal aftrekbaar zijn. Dat is echter nog niet alles, er is namelijk nog meer. Ook de hieronder aangegeven kosten komen namelijk niet in aanmerking voor het ontvangen van een fiscaal voordeel:

 • De rente evenals andere kosten van kredieten die niet worden gebruikt voor de woning;
 • De premies kapitaalverzekering eigen woning KEW evenals de stortingen voor banksparen eigen woning;
 • De rente en het krediet welke het gevolg zijn van de bijleenregeling;

De informatie op deze pagina heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat het merendeel van de kosten die mogelijks gepaard kunnen gaan met een verhuis vooral aftrekbaar zijn op het ogenblik dat jij de eigenaar bent van de nieuwe woning die je gaat betrekken. Is het nieuwe huis gewoon net als de eerste een huurwoning? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat je slechts op zeer weinig tot soms zelfs helemaal geen fiscale voordelen kan rekenen. In ieder geval ben je door het nalezen van de informatie welke is terug te vinden op deze pagina wel reeds goed voorbereid. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan!