Ben je van plan om te verhuizen naar een nieuwe huurwoning? In dat geval is het mogelijk dat je aanspraak kan maken op de zogenaamde huurtoeslag. De huurtoeslag is een soort van financiële steun welke je kan ontvangen op het ogenblik dat je financiële middelen onvoldoende zijn om de huur te kunnen betalen. Het spreekt echter voor zich dat lang niet iedereen in aanmerking komt voor het ontvangen van een dergelijke toeslag. Er zijn dan ook verschillende voorwaarden van toepassing waar je aan moet voldoen. Wat deze voorwaarden nu precies en hoe ook jij de huurtoeslag kan aanvragen kom je allemaal te weten door het raadplegen van de informatie welke is terug te vinden op deze pagina.

Door wie kan de huurtoeslag worden aangevraagd?

In eerste instantie is het van belang om er rekening mee te houden dat de huurtoeslag speciaal in het leven is geroepen voor mensen of huishoudens die moeten zien rond te komen met een beperkter inkomen. Bovendien is het ook nog eens zo dat je uiteraard niet zomaar voor elk huis in aanmerking komt voor het aanvragen van een huurtoeslag. De huur die je maandelijks moet betalen mag dan ook niet hoger zijn gelegen dan 718,68 euro. Bovendien moet de aanvrager van de huurtoeslag ook steeds ouder zijn dan 18 jaar en dient de persoon in kwestie het huurcontract te hebben ondertekend. Daarnaast spreekt het voor zich dat ook de inkomens van andere personen die woonachtig zijn op het adres in kwestie mee in overweging worden genomen. Heb je dus met andere woorden een partner die bij jou woont? Dan telt ook zijn of haar inkomen mee voor het al dan niet kunnen ontvangen van de huurtoeslag! Het mag in ieder geval duidelijk zijn, vooraleer de huurtoeslag aan te vragen is het altijd een absolute vereiste om je grondig in te lichten over de voorwaarden.

Welke huurtoeslag kan je ontvangen?

De huurtoeslag is in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet echt vastgesteld. Dit betekent dat het bedrag dat je middels de huurtoeslag kan ontvangen aanzienlijke verschillen kan vertonen. In eerste instantie zal er altijd rekening worden gehouden met de hierboven aangegeven factoren, maar er is meer. Daarnaast wordt er namelijk ook steeds gekeken naar de verhouding tussen het inkomen waar men over beschikt en de huur die moet worden betaald voor de woning of bijvoorbeeld het appartement in kwestie. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel de huurders zelf kunnen betalen en voor welk bedrag ze zijn aangewezen op de tussenkomst van bijvoorbeeld de huurtoeslag. De huurtoeslag helpt heel wat mensen om de huur te kunnen betalen in Nederland. Op dit ogenblik zou er bijvoorbeeld sprake zijn van meer dan één miljoen gezinnen in Nederland die de huurtoeslag ontvangen.

Het aanvragen van de huurtoeslag

Ben jij ook iemand die denkt in aanmerking te kunnen komen voor wat het aanvragen van de huurtoeslag betreft? In dat geval dien je er rekening mee te houden dat deze moet worden aangevraagd via de website van de Belastingdienst. Je kan dit perfect zelf doen. Indien je de huurtoeslag wenst aan te vragen voor het huidige jaar is het doorgaans mogelijk om dit te doen voor 1 september van het jaar dat daarop volgt. Dit betekent concreet dat het voor mensen in Nederland mogelijk is om de huurtoeslag met terugwerkende kracht te ontvangen. Ben je verhuisd naar een nieuwe huurwoning op datum van bijvoorbeeld 15 februari en ben je goedgekeurd voor het ontvangen van de huurtoeslag? In dat geval zal je de eerste keer dit bedrag ontvangen vanaf de eerste dag van de volgende maand. In dit voorbeeld zou dit dus de eerste maart zijn. In ieder geval, hoe sneller je de huurtoeslag zal aanvragen, des te sneller je uiteraard ook kan genieten van de financiële voordelen die er aan verbonden zijn.

Aangifte van nieuw adres bij verhuizing

Ontvangen jij (en je partner) reeds huurtoeslag op het huidige adres waar jullie op wonen, maar gaan jullie verhuizen naar een nieuw huis waar jullie tevens aanspraak kunnen maken op de huurtoeslag? In dat geval is het altijd van belang dat je de Belastingdienst daar tijdig van op de hoogte brengt. Het wordt sterk aangeraden om dit te doen uiterlijk vier weken vooraleer de verhuizing naar het nieuwe adres plaats zal vinden. Het doorgeven van de verhuizing voor de zorgtoeslag is in principe zeer eenvoudig mogelijk door middel van het ‘Mijn toeslagen’ onderdeel welke is terug te vinden op de website van de Nederlandse Belastingdienst.

Wat bij verhuizing naar een koopwoning?

Wanneer je gaat verhuizen spreekt het voor zich dat dit niet alleen kan gebeuren naar een nieuwe huurwoning, maar ook naar een koophuis. Steeds meer mensen kiezen er op een bepaald ogenblik in hun leven voor om vastgoed te kopen omdat ze dit aanzien als een zekerheid voor de toekomst. Geldt dit ook voor jou? In dat geval moet je er rekening mee houden dat je uiteraard geen recht meer hebt op het ontvangen van de huurtoeslag. Op het ogenblik dat je deze hebt ontvangen voor je oudere woning dien je deze dan ook stop te zetten. Ook dit kan gebeuren in het ‘Mijn toeslagen’ onderdeel welke is terug te vinden in de website van de Belastingdienst. In ieder geval is het wel belangrijk om goed na te denken of het kopen van een eigen woning voor jou financieel wel mogelijk is of niet. In het bijzonder wanneer je voor het huren van een huis de huurtoeslag hebt ontvangen is het absoluut een vereiste om daar even bij stil te blijven staan.