Op het ogenblik dat je een nieuwe woning hebt aangekocht spreekt het voor zich dat je niets liever wil dan daar zo snel mogelijk naar te verhuizen. Het is echter perfect mogelijk dat er eerst nog heel wat verbouwingen dienen te worden uitgevoerd. Ben je bang dat deze een enorme hoeveelheid tijd in beslag zullen gaan nemen waardoor een verhuis nog niet meteen voor binnenkort zal zijn? Op deze pagina geven we je graag enkele zeer interessante tips die je kunnen helpen om de vereiste werkzaamheden zo snel mogelijk tot een goed einde te kunnen brengen. Zo kan jouw geplande verhuis wellicht toch een behoorlijk stuk sneller plaatsvinden!

Verhuis niet te snel

De eerste tip is misschien op het eerste zicht een beetje vreemd, maar er zit een uitstekende reden achter. De praktijk leert ons namelijk dat het veel eenvoudiger is om eerst te verbouwen en daarna pas te verhuizen dan te verbouwen wanneer je reeds in de nieuwe woning bent ingetrokken. Je mag namelijk niet onderschatten welke druk en stress de verbouwingen met zich mee kunnen brengen. Omwille van deze reden wordt het steeds aangeraden om de noodzakelijke verbouwingen zoveel mogelijk op voorhand in te plannen. Je dient er wel rekening mee te houden dat hier een niet onbelangrijk financieel nadeel aan verbonden is. Je zal in deze situatie namelijk tijdelijk niet één, maar wel twee hypotheken hebben lopen. Een mogelijk alternatief is natuurlijk om even een huis te huren of in te trekken bij vrienden of familie tot op het ogenblik dat je kan verhuizen naar je nieuwe woning.

Zorg voor een goede planning

Een goede planning opstellen met betrekking tot de geplande verbouwingen voor je nieuwe woning is een absolute must. Dit niet alleen maar omwille van praktische redenen, maar ook voor wat je financiële situatie betreft. Een inefficiënte planning kan er zomaar voor zorgen dat de verbouwingen extra tijd in beslag gaan nemen waardoor het niet alleen langer duurt vooraleer je zal kunnen verhuizen, maar je ook zomaar geconfronteerd kan worden met extra kosten. Bij het inplannen van de verbouwingen zal je rekening willen houden met de twee verschillende mogelijkheden waarover je beschikt, namelijk:

  1. Verbouwen met de hulp van een aannemer;
  2. Zelf de verbouwingen inplannen;

Beide opties gaan uiteraard gepaard met hun eigen voor- en nadelen. Er voor kiezen om een aannemer onder de arm te nemen zorgt er bijvoorbeeld voor dat je kan rekenen op de expertise van een echte vakman. Daar staat echter tegenover dat er wel bepaalde kosten voor dienen te worden betaald. Je kan er rekening mee houden dat de kostprijs van een aannemer ergens is gelegen tussen de 30 en 50 euro per uur.

De tweede mogelijkheid is zoals aangegeven dat je zelf de verbouwingen gaat plannen en uitvoeren. Dit is vooral weggelegd voor de handige doe-het-zelver en mag absoluut niet worden onderschat. Hou er bovendien rekening mee dat er voor het zelf plannen en uitvoeren van je verbouwingen heel wat tijd moet worden uitgetrokken. Dit is tijd welke uiteraard lang niet iedereen zomaar voor handen heeft. Maak omwille van deze reden steeds voor jezelf uit of het uitvoeren van de verbouwingen evenals alle daarmee gepaard gaande taken en opdrachten voor jouw realistisch haalbaar is of niet.

Verlies de kosten niet uit het oog!

Vooraleer verbouwingen uit te laten voeren is het altijd belangrijk om een goed zicht te hebben op de kosten die je kan verwachten. Onderschat het kostenplaatje van verbouwingswerken ook absoluut niet. Een prijskaartje van gemiddeld 20.000 euro is zeker niet overdreven, in tegendeel. Daarnaast is het ook nog eens zo dat verbouwingen in nagenoeg alle gevallen duurder uitvallen dan op voorhand werd aangegeven. In het bijzonder de zogenaamde ‘vermoedelijke hoeveelheden’ willen wel eens een financiële doorn in het oog vormen. Doe jezelf dus een plezier en verlies de kosten niet uit het oog. Alleen op deze manier kan je namelijk een financiële kater na afloop van je verbouwingen voor verhuis voorkomen.

Vergelijken van offertes voor je verbouwingen

Verbouwingen bestaan vaak uit een groot aantal verschillende werkzaamheden die bovendien ook worden uitgevoerd door diverse vakmensen. Om er zeker van te zijn dat je over de hele lijn voor je verbouwingen kan rekenen op de scherpst mogelijke prijs is het steeds een aanrader om offertes aan te vragen bij meerdere bedrijven of vakmensen. Door het vergelijken van de ontvangen offertes kan je er niet zelden voor zorgen dat er tot zomaar even 30 procent aan kosten kan worden bespaard. Het is onnodig om te zeggen dat op deze manier de  verbouwingen aan je nieuwe woning heel wat voordeliger kunnen uitpakken.

Zorg voor een goede organisatie voor de verhuis

Lopende verbouwingen bijna ten einde? In dat geval is het tijd om te denken aan de daadwerkelijke verhuis. Het wordt aangeraden om hier niet te lang mee te wachten. Hoe langer je wacht met het organiseren van de verhuis, des te meer stress deze met zich meebrengt. Bovendien wordt de kans bij lang wachten ook groter dat je bepaalde zaken over het hoofd gaat zien en dat is uiteraard ook niet de bedoeling. Tijdig beginnen met het organiseren van je verhuis is dan ook ongetwijfeld een belangrijke tip om rekening mee te houden.

Afronden van verbouwingen en verhuis

Zijn de verbouwingen volgens de aannemer allemaal afgerond? In dat geval is het altijd interessant om nog even met alle betrokken partijen door de nieuwe woning te lopen en alle uitgevoerde werkzaamheden te controleren. Op het ogenblik dat alles naar wens is kunnen jullie elkaar de hand drukken en zullen de laatste facturen worden opgemaakt om te voldoen. Controleer ook de facturen die je ontvangt altijd nauwkeurig en besteed hierbij in het bijzonder aandacht aan de BTW-tarieven die worden gehanteerd. Er zijn namelijk verschillende werkzaamheden die in de bouw uitgevoerd kunnen worden waarvoor een lager BTW-tarief van toepassing is. Controleer finaal ook altijd even goed de garantieregelingen. Alleen op deze manier kan je er namelijk zeker van zijn dat je bij eventuele problemen meteen kan rekenen op de meest efficiënte en bevredigende oplossing.