In principe wordt er vaak gedacht dat een verhuis altijd definitief is. In de praktijk hoeft dat echter helemaal niet het geval te zijn, in tegendeel. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je gewoon tijdelijk voor een bedrijf op een andere locatie aan de slag gaat waardoor je genoodzaakt bent om tijdelijk te verhuizen. Daarnaast kan het ook zomaar gebeuren dat je omwille van grootschalige verbouwingen even andere oorden dient op te zoeken. Geldt dit eveneens voor jouw situatie? In dat geval is het mogelijks interessant om een tijdelijke adreswijziging te overwegen. Hoe dat precies in zijn werk gaat en welke voordelen dit met zich meebrengt kom je te weten op deze pagina!

Wanneer kiezen voor een tijdelijke adreswijziging?

Zoals we in de inleiding van deze pagina al hebben aangehaald kan het in bepaalde gevallen zeker en vast interessant zijn om een tijdelijke adreswijziging door te voeren. Het spreekt namelijk voor zich dat je er niet echt veel voor zal voelen om dagelijks heen en weer te rijden om je belangrijke post te controleren. Situaties waarin het interessant kan zijn om een tijdelijke adreswijziging door te voeren zijn onder meer:

  1. Indien je tijdelijk dient te verhuizen om op een andere locatie verder van huis aan de slag te gaan voor je werk. Het kan perfect gebeuren dat er een project moet worden afgerond voor je baas waarvoor je niet dagelijks de aanzienlijke afstand ten opzichte van je huis kan overbruggen. In dit geval wordt er vaak voor gekozen om tijdelijk te verhuizen waardoor een tijdelijke adreswijziging zich opdringt.
  2. Op het ogenblik dat er ingrijpende en / of langdurige verbouwingen moeten worden uitgevoerd aan het huis waarin je woont waardoor het tijdelijk niet is aangewezen (of gewoon niet gezond is) om in de woning in kwestie te blijven wonen.

Een tijdelijke adreswijziging is niet alleen interessant zolang je in eigen land blijft. Het komt steeds vaker voor dat mensen gedurende een bepaalde periode in het buitenland gaan vertoeven. Ook in dit geval kan het de moeite waard zijn om een tijdelijke adreswijziging door te laten voeren. Je moet er evenwel rekening mee houden dat de mogelijkheden (evenals de mogelijke bijbehorende kosten) in dit geval aanzienlijk kunnen afwijken ten opzichte van een gewone adreswijziging waarbij je wel nog gewoon in eigen land verblijft.

Doorstuurservice voor je post

Ga je een tijdelijke adreswijziging doorgeven? In dat geval is het natuurlijk voor de hand liggend om gebruik te maken van de doorstuurservice die wordt aangeboden door PostNL. Door gebruik te maken van deze service wordt er voor gezorgd dat alle post die aankomt op je oude adres automatisch wordt doorgestuurd naar je nieuwe (tijdelijke) verblijfplaats. Het gebeurt in de praktijk erg vaak dat mensen vergeten om bepaalde kennissen of bijvoorbeeld bedrijven op de hoogte te brengen van hun tijdelijke adreswijziging. In dat geval zorgt de doorstuurservice van PostNL er voor dat er niets van belangrijke post verloren gaat. Ondanks het feit dat de doorstuurservice van PostNL werkelijk uitstekend is ligt het uiteraard voor de hand dat je er toch goed aan doet om iedereen gewoon netjes op de hoogte te brengen van je tijdelijke adreswijziging. Bovendien dient er rekening mee te worden gehouden dat PostNL voor haar doorstuurservice een bepaalde kostprijs aanrekent.

Doorgeven van een tijdelijke adreswijziging

Veel mensen staan er niet bij stil, maar het doorgeven van een tijdelijke adreswijziging kan je in de praktijk heel wat problemen besparen. Bovendien moet je er rekening mee houden dat er op het ogenblik dat je gaat verhuizen ook enkele verplichtingen zijn waaraan je dient te voldoen. Is er sprake van een tijdelijke verhuis van minder dan één maand? In dat geval volstaat het om daar gewoon een melding van te maken bij de gemeente waarin je woont. Is er echter sprake van een tijdelijke verhuis die langer dan één maand zal gaan duren? In dat geval wordt het een andere zaak en zullen er wat meer papieren aan te pas komen om de gemeente daarvan op de hoogte te brengen.

Het doorgeven van je tijdelijke adreswijziging moet uiteraard niet alleen maar gebeuren aan de gemeente. Het spreekt immers voor zich dat je waarschijnlijk regelmatig ook belangrijke post krijgt van andere instanties en bedrijven. Wat bijvoorbeeld te denken van je huisarts die je post kan bezorgen of een bank waarbij je klant bent? Ook de verzekeringsmaatschappij waarbij je bent aangesloten zal bovendien graag willen dat je duidelijk aangeeft waar je op welk ogenblik verblijft. Hetzelfde geldt ook voor de school van je kind(eren) indien zij tijdelijk meeverhuizen naar je nieuwe verblijfadres. Het wordt altijd aangeraden om op voorhand even een lijstje op te stellen met partijen die je van je tijdelijke adreswijziging op de hoogte dient te brengen. Zo voorkom je dat je een partij onverhoopt over het hoofd ziet.

Tijdelijke adreswijzing tijdig doorgeven

Tot slot is het erg belangrijk om er voor te zorgen dat je tijdelijke adreswijziging tijdig wordt doorgegeven aan iedereen die je daar van op de hoogte wenst te brengen. Dit geldt niet in het minst voor de gemeente waarin je normaal woonachtig bent. In principe is de regel dat dit ten minste één maand voor je tijdelijke verhuis dient te gebeuren. Ondanks het feit dat dit geen echte verplichting is moet het gezegd dat je hier toch best rekening mee houdt. Mochten er bijvoorbeeld nog wat extra documenten ingevuld dienen te worden dan beschik je op deze manier over voldoende marge. Wanneer je te kort voor je verhuis de melding doet is de kans bestaande dat je alsnog met de nodige problemen af te rekenen zal krijgen. Het spreekt voor zich dat je deze het best kan missen. Tijdig je tijdelijke adreswijziging doen is dan ook een must!